• Biomimikry - inovácie inšpirované prírodou

     • "Príroda nás môže inšpirovať a ohromiť, otvára nový svet..."  Je dokonalá, ako jej Storiteľ.

      V máji sme sa zapojili do medzinárodného projektu Biolearn - učíme sa od prírody. Zrealizovali sme rovesnícke vzdelávanie: deviataci ukázali a vysvetlili mladším spolužiakom, ako sú organizmy prispôsobené svojmu prostrediu, aké majú strátegie prežitia a čo všetko sa môžeme aj my od nich naučiť, aby sme žili ešte viac v súlade s prírodou.

     • V trénovaní čností ideme do finále

     • Trénujeme čnosti – vyhodnotenie za mesiac máj 2024

      Mesiac apríl v našej škole bol pre nás príležitosťou, aby sme sa trénovali v čnosti VIERA. Viera je Boží dar, ktorého semienko je do našej duše zasiate už pri krste. Je na nás, ako sa vo svojom živote budeme o tento dar starať, či a ako ho budeme rozvíjať. Preto naše trénovanie spočívalo v plnení nasledovných úloh:

      1. V modlitbe sa poďakujem Pánu Bohu za dar viery, ktorý sme dostali pri krste.

      2. Vieru v Boha si budem posilňovať čítaním zo Svätého Písma.

       

      Svoje trénovanie v čnosti viera si zapísalo na kartičku 9 detí. Prečítajte si niektoré citáty žiakov:

      „Poďakovala som sa v modlitbe za dar viery. Čítam si z Biblie.“

      „V modlitbe som poďakovala Pánu Bohu za dar viery. Ráno som sa modlila za dar viery. Čítala som si Sväté Písmo.“

      „Modlím sa každý večer a je zábava chodiť do kaplnky.“

      „V kaplnke som poďakovala za dar viery.“

      „Ďakujem rodičom, že ma dali pokrstiť. Ďakujem Pánu Bohu, že sa za nás obetoval. Prečítala som si Bibliu.“

      „Snažil som sa čítať z Biblie a modliť sa.“

      „V rannej a večernej modlitbe som Pánu Bohu poďakovala za dar viery. Ráno sme v kaplnke poďakovali Pánu Bohu za dar viery, ktorý sme prijali pri krste.“

       

      Každodenných ranných modlitieb v kaplnke sa zúčastnilo 24 detí.

      Na prvom mieste s počtom modlitieb 20 sa umiestnili 2 žiaci: Kristína Pastorková a Mia Papierniková..

      Na 2. mieste s počtom modlitieb 19 sa zúčastnili5 žiaci: Matúš Papiernik, Liliana Baštrnáková, Lukáš Zúbek, David Jančovič, Lukáš Habánek.

      Na 3. mieste s počtom modlitieb 18 sa zúčastnili 4 žiaci: Matej Tretinár,Alžbeta Barišová, Kristína Holbová, Eliška Holbová.

      Ďakujeme všetkým zúčastneným za ich modlitby a snaženie.

       

      Zároveň všetky deti, malé i veľké,  povzbudzujeme do záverečného júnového trénovania v čnosti OSTRAŽITOSŤ a do každodenných ranných modlitieb ruženca k Božiemu milosrdenstvu v mesiaci jún 2024.

      Modlitby v  júni obetujeme za blížnych chorých a trpiacich, ktorým môžeme pomôcť vlastnými rukami (pomôcť s nákupom, podať pohár vody,...)

      Naše úlohy  trénovania v čnosti OSTRAŽITOSŤ v júni:

      1. Každý večer pri večernej modlitbe sa zamyslím a zhodnotím  uplynulý deň. Spytujem si svedomie: Moje konanie rozdelím na dobré a zlé. Poďakujem za to dobré  a oľutujem to zlé, alebo hriešne.

      2. V úvode svätej omše počúvame  podobnú výzvu na krátke spytovanie svedomia. Dával si pozor a počul si túto výzvu?

     • Centrum voľného času pracuje na plné obrátky

     • V centre voľného času robíme pre naše deti veľa aktivít. Toto je iba malá ukážka  - krúžky Tvorivé dielne a Keramika pod vedením p.uč. P. Novosadovej: maľba na sklo v štýle Tiffany a prírodné balzamy na pery. Viac ukážok nájdete na fb kss.

     • Deviataci na skalke

     • Deviataci z našej katolíckej školy navštívili jedno z najstarších pútnických miest na Slovensku - Skalku pri Trenčíne. K tomuto miestu majú ich triedne pani učiteľky veľmi vrúcny vzťah a v tomto duchu vedú aj svojich  žiakov. 

      Pani učiteľka Ing. Blanka Škodová im  vyrozprávala zaujímavé príbehy o histórii miesta a o udalostiach, ktoré sa tu odohrali. Deviataci s veľkým záujmom sledovali každý detail a kládli zvedavé otázky. Na nádvorí kláštora sa spoločne pomodlili a nasávali atmosféru tohto výnimočného pútnického miesta. Ďalej pešo putovali na Malú Skalku, kde mali možnosť stretnúť sa s významnými výtvarnými umelcami zo Slovenska, Čiech a Poľska, ktorí maľujú a tvoria na motívy histórie a okolia Skalky. Obdivovali ich diela a spoločne si aj odfotili. Po náročnej turistike si oddýchli pod lezeckou skalou, kde si spoločne nanosili drevo, trpezlivo sa snažili založiť oheň (podarilo sa - takmer po hodine), ale skauti ich nesklamali. Odmenou boli opečené chutné špekáčiky, slaninka a iné dobroty. Domov sa vrátili trocha od blata, trocha zadymení, ale s úžasnou náladou a nezabudnuteľnými zážitkami.

      Tieto výlety majú žiakom otvárať oči pre históriu, umenie a duchovný význam miest, ktoré nás obklopujú a sú tak blízko nás.

       

     • Na Orave dobre, na Orave zdravo....

     • Poznávať históriu nášho krásneho Slovenska sa v stredu 5. júna vybrali šiestaci, siedmaci a ôsmaci našej školy na Oravu. Kochali  sa výhľadom z najvyššie situovaného slovenského hradu a  zdolali 594 schodov. Potom sa plavili po Oravskej priehrade so zastávkou na Slanickom ostrove. Bohu vďaka za  krásne počasie a nové zážitky.

       

     • Oslava MDD

     • Biatlonový klub Biathlonmania sa 3. júna postaral o spestrenie vyučovania na našej škole pri príležitosti MDD. Deti si mohli vyskúšať simulovaný beh na lyžiach a streľbu z laserových pušiek. Medzi najlepších patrili Petra Koníčková z 9.A a Lukáš Martiška zo 4.A. Touto cestou ďakujeme aj rodičovskej rade za malú pozornosť k sviatku detí v podobe sladkosti.

     • Medové raňajky na sviatok Najsvätejšieho Tela a Krvi Pána Ježiša

     • Vo štvrtok 30. mája sme v našej škole s radosťou oslávili sviatok Najsvätejšieho Tela a Krvi Pána Ježiša formou tradičných medových raňajok. Tento krásny deň sme začali spoločnou modlitbou a poďakovaním za všetky dary, ktoré nám Pán Boh poskytuje.

      Medové raňajky v nás majú prehĺbiť vďaku  za plody zeme a prácu včelárov, pekárov a mliekárov. Všetci žiaci a zamestnanci školy si pochutili na čerstvom chlebe s čerstvým maslom od miestnych výrobcov, ochuteným lahodným medom, ktorý nám priniesli naši nemšovskí a ľuborčianski včelári.

      Súčasťou tohto výnimočného rána boli aj aktivity zamerané na produkty včiel, výrobu chleba a mliekárenské  výrobky. Žiaci  sa nielen zabavili, ale aj sa všeličo nové naučili.  Prinieslo im to veľa radosti a umožnilo ešte viac si vážiť hodnoty prírodných domácich produktov od miestnych výrobcov. 

      Ďakujeme všetkým, ktorí  sa akýmkoľek spôsobom pričinili o krásne a zmysluplné dopoludnie, ktoré nás  duchovne obohatilo  a posilnilo naše vzájomné spoločenstvo.

      Nech nám tieto zážitky pomáhajú rásť v láske a vďačnosti voči Bohu i blížnym. 


     • Koncoročný výlet deviatakov v Prahe

     •  

      Dátum: 23. - 24. mája 2024

      Chceme sa podeliť s radosťou, že naši deviataci úspešne absolvovali svoj koncoročný výlet do stovežatej Prahy! Tento nezabudnuteľný výlet bol naplnený kultúrnymi zážitkami, historickými objavmi a spoločenskou zábavou.

      Program výletu bol veľmi bohatý. Všetkým sa páčilo metro, ale napriek tomu prešli pešo za dva dni približne 30 km. Videli Malú stranu, Černický palác, Starohorský kláštor, Loretu, chrám sv. Mikuláša a chrám sv. Víta. Pomodlili sa pri Pražskom Jezuliatku a navštívili Pražský hrad. Druhý deň sa kochali výhľadom na historické pamiatky z paluby výletnej lode. Mohli sa poprechádzať po Václavskom námestí a  Staromestskom námestí.

      Naši žiaci mali možnosť spoznať krásy hlavného mesta Českej republiky a zároveň si utužili vzťahy medzi sebou navzájom. Okrem kultúrneho obohatenia a historického poznania mali deviataci príležitosť zažiť nezabudnuteľné momenty, ktoré budú dlho rezonovať v ich spomienkach.

      Celý výlet sa niesol v duchu priateľstva, vzájomnej pomoci a kresťanských hodnôt, ktoré sú pre našu školu  dôležité. Ďakujeme triednym učiteľkám Ing. Blanke Škodovej a Ing. Magdaléne Švančárkovej za organizáciu,  hladký priebeh a bezpečnosť celého výletu.

      Veríme, že tento výlet bol pre našich deviatakov nielen odmenou za ich celoročné úsilie, ale aj krásnym zážitkom na konci ich púte na našej základnej škole.

     • Biblia očami detí a mládeže


     • Biblická olympiáda má dve časti – vedomostnú a výtvarnú. V tomto školskom roku sa konal XXII. ročník olympiády. Do výtvarnej časti s názvom Biblia očami detí a mládeže prišlo 143 súťažných prác zo základných aj stredných škôl celej Nitrianskej diecézy. Žiaci  a študenti maľovali svoj pohľad na štyri knihy Svätého písma – vybraná časť kníh Genezis a Daniel, Žalm 27 a Jánovo Evanjelium na tému Vytrvať vo viere. Z našej školy sa v kategórii č. 8 na 1. mieste umiestnila naša žiačka Bibiana Koišová s názvom práce "Zázrak: Premena vody na víno". Bibkina  práca postupuje do národného kola.

      Srdečne blahoželáme!

       

     • Naši žiaci v CSS Nemšová

     • Vážení rodičia, milí žiaci a priaznivci našej školy,

      s radosťou sa s Vami delíme o  spomienky z nášho nedávneho programu, ktorý sa uskutočnil v centre sociálnych služieb v Nemšovej. Toto podujatie, ktoré sa konalo 15. 5. 2024, bolo plné lásky, radosti a úprimnej vďaky našim milovaným.

      Žiaci Katolíckej spojenej školy  pripravili pestrý a emotívny program. Vystúpenia detí ZŠ sv. Michala, vrátane detí  MŠ sv. Gabriela  dojali nielen klientov, ale aj zamestnancov centra sociálnych služieb a vytvorili atmosféru plnú srdečných emócií. Tieto momenty nám pripomenuli, aké dôležité je vedieť prejaviť  úctu a lásku starším za všetku ich starostlivosť a obetavosť.

      Rovnako by sme chceli vyjadriť hlbokú vďaku všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii tohto podujatia – učiteľkám, vychovávateľkám, zamestnancom centra sociálnych služieb a samozrejme našim žiakom. Naša spolupráca  prispela k tomu, že sme mohli spoločne prežiť takýto krásny a nezabudnuteľný deň.

      Veríme, že program, ktorý deti pripravili pôvodne ku Dňu matiek sa stal pre všetkých zúčastnených nezabudnuteľným zážitkom a už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné akcie, ktoré nás čakajú v budúcnosti.

     • Sviatok našich mamičiek

     • Vážení rodičia, milí žiaci a priaznivci našej školy,

      radi by sme sa s Vami podelili o krásne spomienky na náš nedávny program ku Dňu matiek, ktorý sa konal v  prostredí kostola sv. Michala. Toto výnimočné podujatie, ktoré sa uskutočnilo podľa tradície na druhú májovú nedeľu, bolo plné lásky, radosti a vďaky našim milovaným mamám.

      Naši talentovaní žiaci pripravili pre mamičky pestrý a emotívny program. Vystúpenia detí, vrátane recitácií, spevu a hudobných čísiel, dojali všetkých prítomných a vytvorili atmosféru plnú úprimných emócií. Tieto chvíle nám pripomenuli, aké dôležité je vyjadriť vďaku a lásku tým, ktorí nás neustále podporujú a obetujú pre nás svoje sily.

      Rovnako by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii tejto slávnosti – učiteľkám, rodičom, farníkom a v neposlednom rade samotným žiakom. Vaša spolupráca a úsilie prispeli k tomu, že sme mohli spoločne prežiť takýto krásny a nezabudnuteľný deň.

     • PONOŠ 2024

     • Naša škola sa vo štvrtok 9. mája 2024 aktívne zapojila do programu PONOŠ "Príprava občanov na ochranu štátu", ktorý je realizovaný pod záštitou Armády Slovenskej republiky. Tento program je zameraný na posilnenie povedomia a pripravenosti občanov na rôzne krízové situácie a udalosti a ponúka vzdelávací rámec, ktorý pomáha žiakom a študentom porozumieť ich úlohe stať sa aktívnymi účastníkmi ochrany a bezpečnosti našej krajiny.

      V rámci tohto programu mali naši žiaci príležitosť zúčastniť sa rôznych aktivít. Najviac sa im páčila prekážková dráha a ukážka výstora a techniky. Tieto aktivity organizovali a žiakom sa celé dopoludnie venovali odborníci z Armády SR, ktorí našim žiakom poskytli cenné poznatky a zručnosti v oblasti prvej pomoci a základnej obrany.

      Cieľom tohto programu bolo nielen poskytnúť našim žiakom praktické zručnosti a vedomosti, ale aj podporiť ich osobný rast a zodpovednosť voči spoločnosti.

      Veríme, že účasť našich žiakov v programe "Príprava občanov na ochranu štátu" bude pre nich obohacujúcim zážitkom, ktorý im pomôže rásť nielen ako jednotlivcom, ale tiež ako občanom našej krajiny. Sme vďační za podporu a spoluprácu Armáde SR.

     • Trénujeme čnosti - apríl 2024 - VĎAČNOSŤ


     • Mesiac apríl v našej škole bol pre nás príležitosťou, aby sme sa trénovali v čnosti VĎAČNOSŤ. Vďačnosť voči Pánu Bohu i vďačnosť voči iným. Naše trénovanie spočívalo v plnení nasledovných úloh:

      1. Snažme sa denne pomenovať aspoň jednu skutočnosť,

                                  za ktorú sme vďační.

      2. Používajme čarovné slovíčko ĎAKUJEM.

                                  Poďakujme rodičom, súrodencom, kamarátom, učiteľom...

       3. Vlastnými slovami poďakujme Pánu Bohu za všetky jeho dary – 

                                  zdravie, jedlo, školu, kamarátov, rodičov...

       

      Svoje trénovanie v čnosti vďačnosť zapísalo na kartičku 12 detí. Tu sú niektoré krásne slová vďaky žiakov:

      „Pane Ježišu, som vďačná, že si mi dal život.“

      „Ďakujem za rodičov.“

      „Poďakovala som sa za školu. Používam čarovné slová. Modlila som sa za školu. Poďakovala som za školu, kamarátov, jedlo, pitie, zdravie.“

      „Na hodine náboženstva som poďakovala Pánovi za to, že stvoril svet.“

      „Poďakovala som mame a otcovi za jedlo a lásku. Poďakovala som Pánu Bohu za všetkom, čo mi dal.“

      „Poďakovala som pani kuchárke za obed. Poďakovala som Pánu Bohu. Som vďačná za svojich rodičov. Ďakujem za každé ráno.“

       

      Každodenných ranných modlitieb v kaplnke sa zúčastnilo 25 detí.

      Na 1. mieste s počtom modlitieb 20 sa zúčastnil Marko Vavro a Miška Hollá.

      Na 2. mieste s počtom modlitieb 19 sa zúčastnila Veronika Vydrnáková.

      Na 3. mieste s počtom modlitieb 18 sa zúčastnili 4 žiaci: Kristínka Pastorková, Peter Pastorek, David Jančovič, Eliška Holbová.

       

      Ďakujeme všetkým zúčastneným za ich modlitby a snaženie.

      Zároveň všetky deti, malé i veľké,  povzbudzujeme do májového trénovania v čnosti VIERA a do každodenných ranných májových modlitieb Loretánskeho litánia v kaplnke.

      Modlitby v  máji obetujeme za:  kňazov našej farnosti, ktorí nám hlásajú Božie slovo, vysluhujú sviatosti a pomáhajú nám na ceste kresťanského života.

      Naše úlohy  trénovania v čnosti VIERA v máji:

      1. Vieru v Boha si budem posilňovať denným čítaním Svätého písma.

      2. V modlitbe sa poďakujem Pánu Boha za dar viery, ktorý sme dostali pri krste.

       

       

       

     • Naša hviezda z 5. A Katarínka Máliková


     • V krajskom kole  recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín  ukázala Katka svoje nesporné  kvality v prednese poézie a získala  vynikajúce 2. miesto. Ako porota povedala "má výnimočný cit pre Rúfusa". Po skončení súťaže v  Bzinciach pod Javorinou, nazrela aj do rodného domu slovenskej spisovateľky Ľudmily Podjavorinskej.

     • Naši žiaci ovládli spevácku súťaž Nemšovský slávik 2024

     • Naši žiaci ovládli spevácku súťaž Nemšovský slávik 2024

      Posledný aprílový deň sa konala spevácka súťaž Nemšovský slávik. Naši žiaci pod vedením pani učiteľky Ing. Blanky Škodovej si počínali výborne:

      kategória 6 - 9 rokov: 3. miesto Mia Papierníková,3.A

      kategória 10 - 12 rokov: 1. miesto Katarína Máliková, 5.A a 3. misto Kristián Králik, 6.A

      kategória 13 -15 rokov: 3. miesto Katarína Haliaková,9.A

      kategória ZUŠ: Timotej Trokan, 7.A

     • Škola v prírode FANTÁZIA

     •  

      V malebnom údolí Starej Myjavy, tichom horskom prostredí rekreačného strediska Fantázia, sa v dňoch 22. až 26. apríla 2024 zúčastnili naši žiaci 3. a 4.  ročníka dlho očakávanej „Školy v prírode.“  Prvý deň  sa zoznámili  s animátormi a hneď sa vrhli na program - olympiádu, ktorú si pre deti pripravili. Celý pobyt od rána do večera plnili  deti množstvo úloh. Začiatkom každého dňa bolo ranné zamyslenie a ranná rozcvička, po nej raňajky na doplnenie energie. Dopoludnia  deti čerpali vedomosti v spoločenskej miestnosti našej chaty a popoludní sa zúčastňovali jednotlivých aktivít s animátormi. Až na jeden upršaný deň, nám počasie prialo. Väčšinu času sme strávili vonku. Počas týždňa deti zažili veľa rôznorodých aktivít, ako jazdu na štvorkolke, na koni, horolezeckú stenu, chytanie pstruhov na udicu, XBox, športovú streľbu z luku, futbal, biliard, stolný futbal, tvorivé dielne. Nechýbala samozrejme aj turistická vychádzka, na ktorej sme spoznávali okolie a vychutnávali si čaro prírody. Večerný program sa niesol  v spoločenskom duchu. Deti boli divákmi súťaže Lets dance, mohli si zatancovať na diskotéke, či zabojovať o dievča a chlapca Fantázie. Na pamiatku si navzájom podpisovali  biele tričká s logom našej školy. Spoločne strávené dni utiekli veľmi rýchlo, no našim žiakom zostávajú krásne spomienky na ich Školu v prírode aj v podobe  hymny, ktorú im vymyslela  pani učiteľka Čillingová... 

      Školička v prírode na Starej Myjave budem Ťa vždy spomínať. Ako sme sa hrali stále, jedli sme vo veľkej sále. Súťaže robili, zábavu sme mali, zážitky nazbierali….

     • DEŇ NARCISOV 18. apríl

     • Vo štvrtok 18. apríla aj na našu školu prídu dobrovoľníci, prostredníctvom ktorých môžete aj Vy finančne podporiť zbierku pre Ligu proti rakovine, ktorá pomáha onkologickým pacientom. 

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje