• Pápežké misijné dielo - poďakovanie

     • „Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.“  (Ž 89)

      Podporovatelia z Katolíckej spojenej školy v Nemšovej,

      v mene pápeža Františka Vám ďakujem za dar 260 € (december) z projektu Misijný koláč, ktorým ste pomohli misiám vo svete.

      Radosť je obrazom Božieho života v nás. Veľakrát sme smutní, cítime bolesť či samotu. Je tu však Ježiš = Emanuel = BOH S NAMI. Ak veríme v Boha, nikdy nie sme sami - Boh je neustále s nami. „Som s tebou v tvojej radosti a hlavne v tvojej bolesti“. Ako dobre nám padne, keď nás niekto povzbudí slovami: „Som s tebou“. V Ježišovom prípade to je nie len slovo, ale skutočná prítomnosť jeho samotného.

       

      Svätú omšu za všetkých dobrodincov i za Vás, za zdravie a za silu lásky a odvahy budem sláviť v utorok 26. marca 2024 o 12.00 v kaplnke PMD. Môžete nás sledovať cez youtubový kanál Pápežských misijných diel – budeme radi, ak sa s nami spojíte.

      Želám Vám veľa požehnania a radosti vo Vašej osobnej misii.

      S úctou a modlitbou    Ivan Kňaze,

                                         Národný riaditeľ 

       

        


     • Poďakovanie - 30. tradičné posedenie pri hudbe a kapustnici

     • Občianske združenie Zelený štvorlístok Nemšová a Rodičovská rada ZŠ sv. Michala ďakuje všetkým priateľom, rodičom, vedeniu školy a učiteľom, ktorí sa zúčastnili tohtoročného posedenia pri hudbe a kapustnici a akýmkoľvek spôsobom pomohli a podporili túto akciu. Všetky príspevky budú použité pre žiakov Katolíckej spojenej školy v Nemšovej.

       

      S vďakou a úctou

      Rodičovská rada ZŠ sv. Michala

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje