• DEŇ NARCISOV 18. apríl

     • Vo štvrtok 18. apríla aj na našu školu prídu dobrovoľníci, prostredníctvom ktorých môžete aj Vy finančne podporiť zbierku pre Ligu proti rakovine, ktorá pomáha onkologickým pacientom. 

     • Trénujeme čnosti - marec 2024

     • V mesiaci marec sme trénovali čnosť - statočnosť.

      Katechizmus katolíckej cirkvi hovorí, že statočnosť uschopňuje   človeka k tomu, aby bol nepoddajný v pokušeniach a ťažkostiach, a aby vytrval v úsilí o dobro, aj keď mu hrozí škoda alebo nebezpečenstvo ( KKC 1808).

      O tom, ako je dôležité sa naučiť odolávať a prekonávať pokušenia nám svedčí aj to, že prosbu o túto schopnosť dal Pán Ježiš do modlitby, ktorú nás naučil.

      Pôstne obdobie je časom, v ktorom viac ako inokedy uvažujeme práve o pokušení.  Vieme, že sám Pán Ježiš, potom, ako sa postil na púšti bol pokúšaný. Dal nám príklad, ako treba s pokušením bojovať.

       

      Najlepším bojovníkom sa ukázal Peter Pastorek z 2.A v tesnom závese jeho spolužiak Matej Tretinár a na medzi ocenených bojovníkov ešte patrili Matúš Papiernik a Marko Vavro z 1.A, Lukáš Habánek z 3.A, Eliška Holbová z ŠT a Barborka Šumichrastová z 5.A. Blahoželáme!

       

             V apríli budeme trénovať čnosť vďačnosti. Snažme sa denne pomenovať aspoň jednu skutočnosť, za ktorú sme vďační.  Vo svojich modlitbách pamätajme na misionárov, ktorí opustili zónu vlastného komfortu a odišli z lásky k Pánu Bohu a blížnym pracovať do krajín, kde mnohé veci  nie sú samozrejmé.

       

     • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2024


     • Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne a Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne v spolupráci s ďalšími organizátormi pripravili recitačnú súťaž Hviezdoslavov Kubín 2024. Ide o 70. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy. Vyhlasovateľom, odborným garantom  a hlavným finančným partnerom je Národné osvetové centrum.

      Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa. V prednese poézie a prózy je otvorená v piatich kategóriách pre všetkých záujemcov od školského po seniorský vek.

      Okresné kolo sa konalo 4.4. 2024 na ZŠ Melčice - Lieskové. Naša žiačka Katarína Máliková (5.A) sa umiestnila na postupovom 1. mieste. Srdečne blahoželáme! Katka nás bude reprezentovať na krajskom kole 24. 4. 2024 v Bzinciach pod Javorinou.

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje