• Trénujeme čnosti - vyhodnotenie a nová výzva na február

     • Duchovno-výchovná aktivita: Trénujeme čnosti

      – vyhodnotenie za január 2024

       

      V januári sme trénovali čnosť pracovitosť. Deti sa svojimi rukami snažili  urobiť každý deň aspoň jeden dobrý skutok.  Každodenné modlitby desiatku posvätného ruženca v kaplnke  žiaci  obetovali za tých, ktorí si  hľadajú prácu a za nich samých, aby sa nebáli pomáhať dospelým.

       

       Do januárovej duchovnej aktivity sa celkom zapojilo 29 žiakov, z toho 13 žiakov si zapísalo na kartičku aj svoje snaženie sa v čnosti pracovitosť. Najsnaživejším žiakom riaditeľka školy Mgr. Anna Birasová v školskej kaplnke odovzdala malú pozornosť, všetkým zúčastneným žiakom  za ich duchovné snaženie poďakovala a povzbudila do ďalšieho snaženia sa v trénovaní čností.

       

      Na prvom mieste s počtom modlitieb sa umiestnili traja žiaci: Peter Pastorek z 2.A, Lukáš Habánek  a Mia Papierniková z 3. Druhé miesto s počtom modlitieb 17 obsadili traja žiaci: Matúš Papiernik z 1. A, Ema Oriešková a Dominika Bohušová z 5. A. Na treťom miesto s počtom modlitieb 16 sa umiestnili dve žiačky: Katarína Máliková a Alžbeta Barišová z 5. A.

       

       

      Pozvanie pre všetkých žiakov školy na duchovno-výchovnú aktivitu Trénujeme čnosti vo februári 2024

      Plavecký výcvik 1. a 3. ročníku ve školním roce 2019 - 2020 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA PIVÍN, okres Prostějov, příspěvková organizace

      Vo februári pokračujeme rannými modlitbami v kaplnke o 7.45 hodine a v trénovaní čnosti zodpovednosť. Tak ako plavca pri trénovaní vo vode obklopuje voda zo všetkých strán, tak každého človeka obklopuje zo všetkých strán Božia prítomnosť. Evanjelista sv. Lukáš v Skutkoch apoštolov napísal, že v Bohu žijeme, hýbeme sa a sme. Toto naše žitie v Bohu nemá byť pasívne. Aj ten najlepší plavec by sa utopil, keby sa vo vode nepohyboval, iba by pasívne ležal. Aj my sa v Božej prítomnosti a v  Božej prírode máme správať aktívne. Aktívne, ale zároveň aj zodpovedne voči sebe, druhým i voči životnému prostrediu.

       

      Moje trénovanie čnosti ZODPOVEDNOSŤ vo februári 2024:

      • Všetky odpadky budem hádzať iba do koša.
      • Vo svojej lavici i pod lavicou budem mať poriadok.
      • Dám si záležať na triedení odpadu.

       

      Zodpovedný človek ku každej úlohe pristupuje s maximálnym nasadením a snaží sa ju vyriešiť v stanovenom čase.

       

      Zodpovedný človek plní svoje úlohy včas a snaží sa vždy konať podľa svedomia.

     • ...A SLOVO BOLO U BOHA...

     •      Krajské kolo 30. ročníka súťaže v recitácii kresťanskej poézie a prózy ...A SLOVO BOLO U BOHA... sa uskutočnilo 30. januára 2024. Naša škola bola úspešná. V tretej kategórii - poézia 5. a 6. ročník obsadila krásne 2. miesto naša žiačka 5.A triedy Katarína Máliková. 

             Katke gratulujeme a ďakujeme za úspešné reprezentovanie školy. 

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje