• Geografická olympiáda

     • V tomto školskom roku nás v Trenčíne v okresnom kole geografickej olympiády reprezentovalo 5 žiakov. Konkurencia bola vysoká, súťažila asi stovka žiakov v troch kategóriách. Z našich žiakov sa najlepšie umiestnil Timotej Arnold Haliak zo 6.A. Získal vo svojej kategórii 3. miesto a s ním aj postup do krajského kola. Úspešnou riešiteľkou sa stala aj Natália Hrehušová z 5.A. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

     • Biblická olympiáda 2023/24

     • Už sa stáva tradíciou, že naša katolícka škola hostí dekanátne kolo biblickej olympiády. Tento rok sa v našom nemšovskom dekanáte prihlásili tri trojčlenné družstvá. Súťaž prebieha v piatich kolách. Súťažiaci musia poznať fakty, citáty a obrazy z vybraných kníh Svätého písma. Naše družstvo v zložení - Katarína Máliková, Martin Pastorek a Samuel Kováčik - všetci z 5.A triedy - sa výborne zhostili svojich úloh a obsadili krásne 2. miesto. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu škoy.

     • Vzácna návšteva


     • Vzácna návšteva v našej škole.

      Sviatok svätého Jozefa sa zapíše do histórie našej školy. V tento deň k nám zavítala veľmi vzácna návšteva z Nitry, otec biskup Peter Beňo a riaditeľ Diecézneho školského úradu v Nitre dp. Peter Buranský. Stretnutie  sme začali tým najdôležitejším bodom programu a to sv. omšou vo Farskom kostole sv. Michala Archanjela. Program pokračoval v telocvični základnej školy, kde otec biskup  odpovedal na všetky zvedavé otázky žiakov prvého a druhého stupňa našej základnej školy. Po výdatnom obede v školskej jedálni sa dôstojní páni stretli so všetkými zamestnancami školy v zborovni.

       ĎAKUJEME za vzácnu návštevu, ktorá bola pre nás veľkým povzbudením do ďalších dní. 

     • Vyhodnotenie duchovnej aktivity Trénujeme čnosti - február 2024

     •  

      Vo februári v rámci duchovno-výchovného projektu Trénujeme čnosti sme trénovali čnosť zodpovednosť. Naším sprievodným športom v trénovaní tejto čnosti bolo plávanie.

      Úlohou  bolo: Všetky odpadky  hádzať iba do koša. Vo svojej lavici i pod lavicou  mať poriadok. Dať si záležať na triedení odpadu.

      Svoje snaženie zapísalo 11 detí. Do každodenných ranných modlitieb desiatku posvätného  ruženca v kaplnke sa zapojilo 27detí.

      S počtom modlitieb 15 sa na 1. mieste umiestnili 3 žiaci: David Jančovič, Matias Valašík, Mia Paierniková.

      Na 2. mieste, s počtom modlitieb 13, sa umiestnili 4 žiaci: Matej Tretinár, Jakub Koníček, Ema Oriešková, Timea Barišová.

       Na 3. mieste, s počtom modlitieb 12, sa umiestnilo 6 žiakov: Miška Hollá, Peter Pastorek, Lukáš Zúbek, Lukáš Habánek, Eliška Holbová, Barborka Šumichrastová.

      Modlitby počas mesiaca boli obetované za na ľudí, ktorí trpia závislosťou, aby si uvedomovali svoje chyby a mali pevnú vôľu na sebe pracovať.

       

       

      Pozvanie na ranné modlitby v školskej kaplnke o 7:45 hodine

      a trénovanie čnosti  STATOČNOSŤ v mesiaci marec 2024

       

      V marci našu pozornosť zameriavame na jeden z najstarších športov – na zápasenie. Aj my sa často v našom živote môžeme cítiť ako na zápasníckej žinenke. Aj na nás denne doliehajú útoky a pokušenia, aby sme urobili niečo zlé.

      Naše denné snaženie trénovania čnosti statočnosti v konaní sebazapierania:

      1. Zrieknem sa hry  na mobile, tablete, PC.

      2. Každý piatok sa zrieknem  cukríkov

           a čokolád.

      3. Prekonám pokušenie „nechce sa mi“  a aspoň

           jedenkrát za týždeň sa pomodlím krížovú

           cestu.

       

      V marci naše spoločné modlitby  desiatku posvätného ruženca o 7,45 hodine v školskej kaplnke obetujeme za pokoj a mier vo svete.

       

      K modlitbe za mier a pokoj vo svete a trénovaniu čností povzbudzujeme všetkých žiakov.

       

       

     • Zápis detí do ZŠ bude 3.4.2024 13:00 - 18:00 h

     • Srdečne pozývame všetkých rodičov predškolákov s ich deťmi na zápis detí do 1. ročníka našej Základnej školy

      sv. Michala v Nemšovej, ktorý sa uskutoční  3. apríla 2024 od 13:00 – 18:00 hod. v budove školy.

      (V  mimoriadnych prípadoch    4. apríla 2024 od 8:00 – 12:00 hod.)


      Sme tradičná škola rodinného typu. 


      Vaše dieťa je pre nás Božím darom.


      U nás máme všetko pod jednou strechou.

     • Deň otvorených dverí

     • 15. marca 2024 sme otvorili dvere našej školy dokorán pre všetkých rodičov a ich ratolesti. Kto prišiel - určite neľutoval. Naše pozvanie prijalo okolo 100 detí, z toho 39 predškolákov. Pre deti sme pripravili množstvo aktivít. Najväčším lákadlom bol skákací hrad v telocvični. Veľký úspech mala aj keramická dielňa. Srdiečka, ktoré si deti vymodelovali, vypálime a v deň zápisu do školy 3.4. 2024 medzi 13. až 18. hodinou si ich môžu deti vyzdvihnúť  v riaditeľni školy. Veľkej obľube sa potešili aj športové súťaže, či tvorivé dielničky. Každý si prišiel na svoje. Po dobrých výkonoch čakalo v kuchynke pre všetkých bohaté občerstvenie. Na pamiatku sa mnohí odfotili vo fotokútiku. Sladké odmeny a mnoho iného čakalo na recepcii našej školy. Ďakujeme všetkým, ktorí prijali naše pozvanie.

     • Otvorili sme dvere pre MŠ

     • V týždni od 11. do 15. marca 2024 sme otvorili dvere našej Základnej školy svätého Michala pre všetky materské školy v Nemšovej. Ďakujeme za návštevu!

     • Zápis detí do 1. ročníka ZŠ

     • Srdečne pozývame všetkých rodičov predškolákov s ich deťmi na zápis detí do 1. ročníka našej Základnej školy

      sv. Michala v Nemšovej, ktorý sa uskutoční  3. apríla 2024 od 13:00 – 18:00 hod. v budove školy.

      (V  mimoriadnych prípadoch    4. apríla 2024 od 8:00 – 12:00 hod.)

       

      U nás nájdete všetko pod jednou strechou:

      • triedy (všetky ročníky)
      • ŠKD (od 6:30 do 16:00)
      • ŠJ
      • CVČ (ponúka rozmanité voľnočasové aktivity)
      • ZUŠ (tanečný a hudobný odbor)
      • kuchynku
      • dielňu.......... skrátka všetko, čo bude vaše prváča potrebovať

       

      Naša škola ponúka:

      • rodinné prostredie
      • individuálny prístup
      • duchovné vedenie – vaše deti sú pre nás vzácnym Božím darom
      • vyučovanie ANJ od 1.ročníka
      • Školský podporný tým (sociálny pedagóg, špeciálny pedagóg, logopéd, asistenti učiteľa)
      • v prípade záujmu špeciálne triedy pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami

       

     • Ekonomická olympiáda pre ZŠ

     •  

      V 2.ročníku Ekonomickej olympiády pre základné školy, ktorej sa zúčastnilo 6193 žiakov z 218 škôl z celého Slovenska, sa naša žiačka Veronika Čelinská z 9.A pod vedením Ing. Blanky Škodovej umiestnila na 33.mieste. Predviedla svoje výborné vedomosti a schopnosti týkajúce sa ekonomickej problematiky a finančnej gramotnosti. BLAHOŽELÁME!

     • Vedomosti z materinského jazyka

     • Žiaci našej školy sa aj v tomto roku zapojili do súťaže Ypsilon, ktorá preverila ich vedomosti zo slovenského jazyka.Z prvého stupňa testovali svoje schopnosti dvaja žiaci tretieho ročníka a na druhom stupni sme do súťaže zapojili vždy dvoch žiakov z každej triedy. Ich výsledky potešili nielen slovenčinárky, ale aj samotných žiakov. Najlepšie výsledky dosiahli tretiaci – Mia Papierníková (97%) a Lukáš Habánek (96%). Výborné výsledky dosiahli aj Martin Pastorek (5.A, 89%) a Kristián Králik (6.A, 88%). BLAHOŽELÁME!

     • Úspech v recitačnej súťaži     • Naši traja žiaci v pondelok 4. 3. 2024 predviedli skvelé výkony v obvodnom kole Hviezdoslavovho Kubína v priestoroch Galérie M. A. Bazovského. Piatačke Katke Málikovej sa podarilo vybojovať 2. miesto s postupom do okresného kola. Gratulujeme

     • Získali sme financie na nákup kníh

     • Katolícka spojená škola Nemšová sa zapojila do výzvy Ministerstva školstva SR – Čítame pre radosť. Cieľom výzvy bolo podporiť existujúce alebo ešte neexistujúce knižnice čerstvou nádielkou nových a voňavých kníh.Naša škola získala finančnú podporu  pre materskú  aj pre základnú školu v celkovej hodnote takmer 2000 eur. Nové knihy robia radosť žiakom v triedach na hodinách literatúry, no hlavne v novej knižnici. Knihy sú z rôznych oblastí – geografie, histórie, matematiky, športu. Nechýbajú ani knihy v anglickom jazyku. Ponuku dopĺňa beletria, poézia a náboženská literatúra.

     • Olympijský odznak všestrannosti

     • V jeseni minulého roka sme sa na hodinách telesnej výchovy v 6., 7., 8. a v 9. ročníku,

      zapojili do projektu testovania žiakov pod názvom Olympijský odznak všestrannosti. Do

      tohto projektu sa zapojilo celkovo cez 500 základných škôl na Slovensku.

      Olympijský odznak všestrannosti je dobrovoľný národný športový projekt Slovenského

      olympijského a športového výboru určený pre žiakov II. stupňa na všetkých základných

      školách a osemročných gymnáziách na území SR. Projekt je zameraný na podporu

      všestranného pohybového rozvoja žiakov. Partnermi projektu sú Ministerstvo školstva, vedy,

      výskumu a športu a Školský šport.

      Cieľom tohto projektu je aktivácia  detí k pravidelnému športovaniu a zároveň motivácia

      rozvíjať všetky pohybové schopnosti z pohľadu zdravotnej prevencie. Zároveň je tento

      projekt akýmsi vyhľadávaním talentovaných žiakov a ich nasmerovanie do prípadnej ďalšej

      športovej výkonnostnej úrovne vo vybranom športe a tiež podpora súťaživosti.

      Žiaci, ktorí testovaním úspešne prešli a mohli tak byť zaregistrovaní v boji o odznak, museli

      absolvovať všetkých 6 disciplín a to:

      - Skok do diaľky z miesta znožmo

      - Ľah – sed za 30s

      - Vytrvalostný člnkový beh

      - Hod 2 kg plnou loptou (medicinbalom) vpred

      - Výdrž v zhybe nadhmatom

      - Člnkový beh 10x5m

       

      Poradie žiakov:

      1. miesto: Zlatý odznak Adriana Mierna

      2. miesto: Strieborné odznaky Oliver Hamáček, Karin Mazániková

      3. miesto: Brondzové odznaky Alexej Gašpár, Tobias Holíček, Kristián Králik, Vivien

      Šimková, Diana Bolcárová, Aneta Fabušová, Matúš Strnad, Peter Sedláček, Veronika

      Čelinská, Natália Mellenová, Petra Koníčková, Patrik

       

      BLAHOŽELÁME!

       

      Krajské kolo Olympijského odznaku všestrannosti sa bude konať 13.3.2024 na Ostrove

      v Trenčíne. Naša škola vyšle 8-členné družstvo, ktorému držíme palce v športových

      výkonoch.

     • Zápis detí do 1. ročníka

     •  

      Srdečne pozývame všetkých rodičov predškolákov s ich deťmi na zápis detí do 1. ročníka našej Základnej školy

      sv. Michala v Nemšovej, ktorý sa uskutoční  3. apríla 2024 od 13:00 – 18:00 hod. v budove školy.

      (V  mimoriadnych prípadoch    4. apríla 2024 od 8:00 – 12:00 hod.)

       

      U nás nájdete všetko pod jednou strechou:

      • triedy (všetky ročníky)
      • ŠKD (od 6:30 do 16:00)
      • ŠJ
      • CVČ (ponúka rozmanité voľnočasové aktivity)
      • ZUŠ (tanečný a hudobný odbor)
      • kuchynku
      • dielňu.......... skrátka všetko, čo bude váš budúci prvák potrebovať

       

      Naša škola ponúka:

      • rodinné prostredie
      • individuálny prístup
      • duchovné vedenie – vaše deti sú pre nás vzácnym Božím darom
      • vyučovanie ANJ od 1.ročníka
      • Školský podporný tým (sociálny pedagóg, špeciálny pedagóg, logopéd, asistenti učiteľa)
      • v prípade záujmu špeciálne triedy pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami

       

       

     • Karneval v našej škole

     • Takýto úžasný karneval sme mali na našej škole vo štvrtok 8. februára 2024. Na karneval prišlo veľa krásnych masiek - domáce, exotické i lesné zvieratá, rozprávkové a filmové postavy,  ale i skupinové masky. Najviac ale obľúbený Harry Potter.

      Pre deti bolo pripravené občerstvenie, o ktoré sa postarali pani učiteľky. Deti sa zabavili na súťažiach, za ktoré získali sladké odmeny. Pripravený bol aj foto kútik s rekvizitami.

      V porote bola p.riaditeľka, p.zástupkyňa a p.uč. Šimáková, ktoré mali za úlohu vybrať najkrajšie, originálne, ale aj vtipné masky, ktoré boli odmenené diplomom a vecnými cenami.

      Karneval pripravila pre všetkých p.uciteľka Peťa Novosadová, za čo jej patrí obrovská vďaka

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje