• VIANOČNÉ PRIANIE

     •      Vianočná radosť, ktorá sprevádza Ježišov príchod na svet,

                  nech je prejavom Jeho života v našich srdciach,

                               teraz i v nasledujúcom roku. 

       

                     Všetkým Vám želá kolektív pracovníkov

                               Katolíckej spojenej školy 

     • ADVENTNÉ TRHY 2023

     • Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o obnovenie tradície Adventných trhov na našej škole. 

     • NAŠI FLORBALISTI

     • 28.11. Trenčín, Super florbal pohár žiačky. Dievčatá si výhrou zaistili postup do okresného kola.

      14.12. Športová hala Nemšová, Super florbal pohár žiaci. Umiestnili sme sa na 3. mieste.

       

     • MISIJNÝ KOLÁČ

     • „Blaženejšie je dávať, ako prijímať.“ (Sk 20,35) 

      Misijný koláč 

      Naša Katolícka spojená škola v Nemšovej sa 8. decembra 2023, na sviatok Nepoškvrneného počatia preblahoslavenej Panny Márie, zapojila do akcie Pápežských misijných diel Misijný koláč. Kto chcel, prišiel, malým milodarom podporil, ochutnal a hlavne pomohol. Vyzbieranou čiastkou 250,- € cez Pápežské misijné diela podporíme opustené deti v africkej krajine Kongo. 

      Ďakujeme všetkým darcom koláčikov. Ďakujeme všetkým malým i veľkým spolupracovníkom, ktorí akokoľvek pomohli pri realizácii Misijného koláča. Predovšetkým ďakujeme Pánu Bohu, ktorý požehnal toto dielo.

     • Ponuka voľného pracovného miesta - upratovačka

     • Ponuka voľného pracovného miesta

             Katolícka spojená škola, Školská 9, 914 41  Nemšová oznamuje, že má  voľné pracovné miesto na pracovnej pozícii -  upratovačka.

       

      Informácie o pracovnom mieste:

      Miesto výkonu práce: Katolícka spojená škola, Školská 9, Nemšová

      Predpokladaný termín nástupu: ihneď

      Pracovný pomer: Plný pracovný úväzok

       

      Kvalifikačné a iné požiadavky na uchádzača:

      - zdravotná spôsobilosť na výkon  činnosti

      - občianska a morálna bezúhonnosť

      - osobné a morálne predpoklady v duchu kresťanskej náuky a morálky - praktizovať život podľa

        viery a vydávať svedectvo kresťanského života

      - komunikatívnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť

       

      Požadované doklady:

      - žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

      - profesijný životopis

      - súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle  

        zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

       

       

      Požadované doklady treba zasielať

      na adresu: Katolícka spojená škola, Školská 9,  914 41  Nemšová.

       

       

       

       

       

      V Nemšovej, 30.11.2023

                                                                                                                         Mgr. Anna Birasová

                                                                                                                           riaditeľka školy

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje