• V trénovaní čností ideme do finále

     • Trénujeme čnosti – vyhodnotenie za mesiac máj 2024

      Mesiac apríl v našej škole bol pre nás príležitosťou, aby sme sa trénovali v čnosti VIERA. Viera je Boží dar, ktorého semienko je do našej duše zasiate už pri krste. Je na nás, ako sa vo svojom živote budeme o tento dar starať, či a ako ho budeme rozvíjať. Preto naše trénovanie spočívalo v plnení nasledovných úloh:

      1. V modlitbe sa poďakujem Pánu Bohu za dar viery, ktorý sme dostali pri krste.

      2. Vieru v Boha si budem posilňovať čítaním zo Svätého Písma.

       

      Svoje trénovanie v čnosti viera si zapísalo na kartičku 9 detí. Prečítajte si niektoré citáty žiakov:

      „Poďakovala som sa v modlitbe za dar viery. Čítam si z Biblie.“

      „V modlitbe som poďakovala Pánu Bohu za dar viery. Ráno som sa modlila za dar viery. Čítala som si Sväté Písmo.“

      „Modlím sa každý večer a je zábava chodiť do kaplnky.“

      „V kaplnke som poďakovala za dar viery.“

      „Ďakujem rodičom, že ma dali pokrstiť. Ďakujem Pánu Bohu, že sa za nás obetoval. Prečítala som si Bibliu.“

      „Snažil som sa čítať z Biblie a modliť sa.“

      „V rannej a večernej modlitbe som Pánu Bohu poďakovala za dar viery. Ráno sme v kaplnke poďakovali Pánu Bohu za dar viery, ktorý sme prijali pri krste.“

       

      Každodenných ranných modlitieb v kaplnke sa zúčastnilo 24 detí.

      Na prvom mieste s počtom modlitieb 20 sa umiestnili 2 žiaci: Kristína Pastorková a Mia Papierniková..

      Na 2. mieste s počtom modlitieb 19 sa zúčastnili5 žiaci: Matúš Papiernik, Liliana Baštrnáková, Lukáš Zúbek, David Jančovič, Lukáš Habánek.

      Na 3. mieste s počtom modlitieb 18 sa zúčastnili 4 žiaci: Matej Tretinár,Alžbeta Barišová, Kristína Holbová, Eliška Holbová.

      Ďakujeme všetkým zúčastneným za ich modlitby a snaženie.

       

      Zároveň všetky deti, malé i veľké,  povzbudzujeme do záverečného júnového trénovania v čnosti OSTRAŽITOSŤ a do každodenných ranných modlitieb ruženca k Božiemu milosrdenstvu v mesiaci jún 2024.

      Modlitby v  júni obetujeme za blížnych chorých a trpiacich, ktorým môžeme pomôcť vlastnými rukami (pomôcť s nákupom, podať pohár vody,...)

      Naše úlohy  trénovania v čnosti OSTRAŽITOSŤ v júni:

      1. Každý večer pri večernej modlitbe sa zamyslím a zhodnotím  uplynulý deň. Spytujem si svedomie: Moje konanie rozdelím na dobré a zlé. Poďakujem za to dobré  a oľutujem to zlé, alebo hriešne.

      2. V úvode svätej omše počúvame  podobnú výzvu na krátke spytovanie svedomia. Dával si pozor a počul si túto výzvu?

     • Centrum voľného času pracuje na plné obrátky

     • V centre voľného času robíme pre naše deti veľa aktivít. Toto je iba malá ukážka  - krúžky Tvorivé dielne a Keramika pod vedením p.uč. P. Novosadovej: maľba na sklo v štýle Tiffany a prírodné balzamy na pery. Viac ukážok nájdete na fb kss.

     • Deviataci na skalke

     • Deviataci z našej katolíckej školy navštívili jedno z najstarších pútnických miest na Slovensku - Skalku pri Trenčíne. K tomuto miestu majú ich triedne pani učiteľky veľmi vrúcny vzťah a v tomto duchu vedú aj svojich  žiakov. 

      Pani učiteľka Ing. Blanka Škodová im  vyrozprávala zaujímavé príbehy o histórii miesta a o udalostiach, ktoré sa tu odohrali. Deviataci s veľkým záujmom sledovali každý detail a kládli zvedavé otázky. Na nádvorí kláštora sa spoločne pomodlili a nasávali atmosféru tohto výnimočného pútnického miesta. Ďalej pešo putovali na Malú Skalku, kde mali možnosť stretnúť sa s významnými výtvarnými umelcami zo Slovenska, Čiech a Poľska, ktorí maľujú a tvoria na motívy histórie a okolia Skalky. Obdivovali ich diela a spoločne si aj odfotili. Po náročnej turistike si oddýchli pod lezeckou skalou, kde si spoločne nanosili drevo, trpezlivo sa snažili založiť oheň (podarilo sa - takmer po hodine), ale skauti ich nesklamali. Odmenou boli opečené chutné špekáčiky, slaninka a iné dobroty. Domov sa vrátili trocha od blata, trocha zadymení, ale s úžasnou náladou a nezabudnuteľnými zážitkami.

      Tieto výlety majú žiakom otvárať oči pre históriu, umenie a duchovný význam miest, ktoré nás obklopujú a sú tak blízko nás.

       

     • Na Orave dobre, na Orave zdravo....

     • Poznávať históriu nášho krásneho Slovenska sa v stredu 5. júna vybrali šiestaci, siedmaci a ôsmaci našej školy na Oravu. Kochali  sa výhľadom z najvyššie situovaného slovenského hradu a  zdolali 594 schodov. Potom sa plavili po Oravskej priehrade so zastávkou na Slanickom ostrove. Bohu vďaka za  krásne počasie a nové zážitky.

       

     • Oslava MDD

     • Biatlonový klub Biathlonmania sa 3. júna postaral o spestrenie vyučovania na našej škole pri príležitosti MDD. Deti si mohli vyskúšať simulovaný beh na lyžiach a streľbu z laserových pušiek. Medzi najlepších patrili Petra Koníčková z 9.A a Lukáš Martiška zo 4.A. Touto cestou ďakujeme aj rodičovskej rade za malú pozornosť k sviatku detí v podobe sladkosti.

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje