• Informácia o nových nariadeniach MŠ SR pri používaní samotestov Ag pre COVID 19

     • Vážení rodičia!

      Vážení rodičia, na základe Vášho záujmu o samotesty si Vám dovoľujeme oznámiť, že škole boli opäť dodané samotestovacie sady Ag testov. Každý žiadateľ dostane podľa pokynov MŠ SR 5x5ks samotestov Ag.

      Testy si môžete vyzdvihnúť v stredu 6. 10. 2021 na vrátnici ZŠ sv. Michala od 13:00 – 15:00.

      MŠ SR zmenilo niekoľko pravidiel pri ich používaní. Rodič, ktorý si samotesty vyzdvihne a vyzdvihnutie potvrdí svojím podpisom, je povinný ich používať takto:

      - rodič sa podpísaním preberacieho protokolu zaväzuje, že samotesty budú využité len za účelom diganostiky ochorenia COVID-19 u žiaka,

      - návod na použitie tesu je pod touto správou,

      - za použitie testu je zodpovedný rodič -  vykonanie testu, resp. výsledok testu má potvrdzovať škole prostredníctvom edupage,

      - ak rodič prevezme testy a nepoužije ich, je povinný ich škole vrátiť a tá ich vráti okresnému úradu

      - test nie je možné použiť na iný, ako dohodnutý účel, čiže iba na otestovanie žiaka,

      - v prípade, že si nechcete testy vyzdvihnúť, informujte nás prostredníctvom edupage (testy budú poskytnuté iným záujemcom).


     • Mali sme sviatok

     • 29. september je pre nás výnimočný deň, je to deň, kedy má sviatok sv. Michal Archanjel – patrón našej školy. Ako sme ho oslávili? Začali sme sv. omšou a po nej mala každá trieda svoj vlastný program. Aktivít bolo veru dosť: pozeranie rozprávky, spoločenské hry, športové aktivity na ihrisku, návšteva kompostárne a zberného dvora v Nemšovej, turistika...

     • Biela pastelka - bude aj na našej škole tento piatok (24.9.2021) pomáhať nevidiacim a slabozrakým.

     • Všetým oznamujeme, že na našej škole sa dňa 24. 9. 2021 - v piatok, uskutoční verejná zbierka: Biela pastelka.

      Dobrovoľníci z radov našich žiakov sa budú v tento deň pohybovať v priestoroch školy a navštívia aj jednotlivé triedy.

      Prispejte finančne aj vy k tomu, aby mohla Biela pastelka písať krajší príbeh v živote ľudí nevidiacich a slabozrakých.

      Všetkým štedrým darcom ďakujeme.

     • Vážení rodičia, na základe Vášho záujmu o samotesty si Vám dovoľujeme oznámiť, že samotestovacie sady Ag testov si môžete vyzdvihnúť v pondelok (13.9. 2021) 13,00 hod. do 15,00 hod. pri vstupe do školy.

     • Vážení rodičia, na základe Vášho záujmu o samotesty si Vám dovoľujeme oznámiť, že samotestovacie sady Ag testov si môžete vyzdvihnúť v pondelok (13.9.) od 13,00 hod. do 15,00 hod. pri vstupe do školy.

      Testy môžu byť vydané iba rodičovi oproti podpisu.

      Návod na použitie samotestov nájdete na odkaze pod oznamom.

      Vzhľadom na vysoký záujem o samotesty Ministerstvo školstva zmenilo nasledujúce body:

      - každému žiadateľovi bude poskytnutých 5 ks testov - rodič sa podpísaným preberacieho protokolu zaväzuje, že samotesty budú využité za účelom diganostiky ochorenia COVID-19 u žiaka - za použitie testu je zodpovedný rodič -  vykonanie testu, resp. výsledok testu má rodič potvrdzovať škole prostredníctvom edupage.

      Návod nájdete pod týmto oznamom.

      Ak rodič prevezme testy a nepoužije ich, je povinný vrátiť ich škole, a tá ich vráti okresnému úradu - test nie je možné použiť na iný ako dohodnutý účel, čiže iba na otestovanie dieťaťa.

      V prípade, že si nechcete testy vyzdvihnúť, informujte nás prostredníctvom triednych učiteľov.

       

       

     • Organizácia distribúcie antigénových samotestov na domáce použitie

     • Organizácia distribúcie antigénových samotestov na domáce použitie

      poskytnutých zo Správy štátnych hmotných rezerv SR pre žiakov základných škôl, stredných škôl a špeciálnych škôl

      (aktualizované 31. 08.2021 z dôvodu vysokého záujmu rodičov)

      V súvislosti so začatím nového školského roka 2021/2022 v záujme zabezpečenia ochrany života a zdravia v školách počas pandémie COVID-19 sú pre žiakov základných škôl, stredných škôl a špeciálnych škôl, ktorí prejavia záujem, k dispozícii antigénové samotesty na domáce použitie. Možnosť antigénového samotestovania v domácom prostredí môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19.

       

      Zámerom MŠVVaŠ SR je umožniť žiakom základných a stredných škôl a špeciálnych škôl vykonať antigénové samotestovanie v domácom prostredí dvakrát týždenne počas ďalšej nadchádzajúcej vlny pandémie COVID-19.

      V priebehu školského roka budú mať rodičia možnosť využívať dobrovoľné samotestovanie žiakov antigénovými testami v domácom prostredí. Na zabezpečenie plynulého vydávania antigénových samotestov je potrebná participácia okresných úradov v sídle kraja a ich odborov školstva.

      Aktualizované z dôvodu vysokého záujmu rodičov:

      Každý žiak základnej školy, strednej školy a špeciálnej školy, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 5 ks samotestov na domáce testovanie a k tomu 5 ks sterilných odberových tyčiniek tvrdých na výter z prednej časti nosa (na tzv. nazálny výter) a návod na použitie.

      Pokiaľ sa rodičia rozhodnú využiť možnosť domáceho samotestovania žiakov, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy.

      Pri vykonávaní samotestu žiak postupuje podľa návodu výrobcu testu.

     • Lacove chrobáky

     • Taký bol názov výtvarnej súťaže, ktorú zorganizovalo v júni OZ Hravé hlavy a Robme radosť, n.o. Koncom augusta bola vernisáž v parku Jozefa Lacu v areáli Pod Kopánkou v Ľuborči. Z našich žiakov sa Natálka Ďurechová umiestnila na 2. mieste. Srdečne jej blahoželáme.

     • Oznam Školského klubu detí

     • ŠKD bude v prevádzke od  3.9.2021.

      Ranný ŠKD          od 6.30 – 7.45h

      Poobedný ŠKD   od 11.25 - 16.00h  pre 1. – 4.ročník

                                    od 11.25 – 15.00  pre NKS, ŠT1, PAS

       

      Prihlášku si môžete vytlačiť (obojstranne!) pod týmto oznamom alebo osobne vyzdvihnúť

      na vrátnici školy  30.8. a 31.8.2021.

      Vyplnená prihláška musí byť odovzdaná  1deň pred nástupom do ŠKD vychovávateľovi.

       

      Zápis do ŠKD bude 2.9.2021 od 9.15 – 11.30h v triede ŠKD1 oproti vrátnici školy.

     • Slávnostné otvorenie šk. roku 2021/2022 KSŠ Nemšová pre všetky 1. ročníky

     • Vážení rodičia, milí prváci!

      Katolícka spojená škola v Nemšovej Vám oznamuje, že slávnostné  otvorenie  školského roka 2021/2022 pre všetky prvé ročníky našej základnej školy sa uskutoční dňa 2. septembra 2021, takto:

      1. Zraz všetkých budúcich prvákov aj s rodičmi bude o 7:45 pred kostolom sv. Michala archanjela v Nemšovej.

      2. Slávnostná sv. omša k otvoreniu šk. roka 2021/2022 sa začne o 8:00.

      3. Po svätej omši sa všetci žiaci stretnú so svojimi triednymi učiteľmi pred kostolom,

      - kde svojim triednym učiteľom odovzdajú vyplnené Vyhlásenia o bezpríznakovosti,

      - budú informovaní o priebehu vyučovania v ďalších dňoch,

      - pôjdu s rodičmi a triednymi učiteľmi do Kultúrneho centra Nemšová na privítanie prvákov,

      - spolu s rodičmi a triednymi učiteľmi pôjdu do školy.

      4. Žiaci si prinesú rúška a vyplnené Vyhlásenie o bezpríznakovosti.

      Vyhlásenie o bezpríznakovosti nájdete pod týmto oznámením.

     • Slávnostné otvorenie šk. roku 2021/2022 KSŠ Nemšová pre 2. - 9. ročník

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Katolícka spojená škola v Nemšovej Vám oznamuje, že slávnostné  otvorenie  školského roka 2021/2022 pre 2. - 9. ročník základnej školy sa uskutoční dňa 2. septembra 2021, takto:

      1. Zraz všetkých žiakov 2. - 9. ročníka bude o 7:45 pred kostolom sv. Michala archanjela v Nemšovej.

      2. Slávnostná sv. omša k otvoreniu šk. roka 2021/2022 sa začne o 8:00.

      3. Po svätej omši sa všetci žiaci stretnú so svojimi učiteľmi pred kostolom,

      - kde svojim triednym učiteľom odovzdajú vyplnené Vyhlásenia o bezpríznakovosti,

      - a budú informovaní o priebehu vyučovania v ďalších dňoch.

      4. Žiaci si prinesú rúška, vyplnené Vyhlásenie o bezpríznakovosti.

      Vyhlásenie o bezpríznakovosti nájdete pod týmto oznámením.

       

     • Pozor dôležité! MŠ SR - kloktacie testy PCR

     • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v prvom týždni školského roka v termíne od \2.9.2021 do 5.9.2021 ponúka možnosť bezplatného otestovania žiakov kloktacími PCR testami. Včasné identifikovanie nakazených (testovanie) a ich izolácia (karanténa) naďalej zohrávajú významnú úlohu pri spomaľovaní a kontrole šírenia nákazy. Vďaka testovaniu dokážeme:

      • identifikovať pacientov bez príznakov ochorenia

      • zachytiť ochorenie v štádiách, kedy sa ochorenie u pacienta ešte neprejavuje

      • rozlíšiť, či ide o ochorenie COVID-19 alebo iné ochorenie

      PCR metóda je oveľa spoľahlivejšia ako antigénové testy. Pri PCR teste sa vykonáva tzv. polymerázová reťazová reakcia s reverznou transkripciou (RT-PCR), pri ktorej sa zisťuje prítomnosť genetickej informácie vírusu SARS-CoV-2 (prítomnosť špecifickej vírusovej RNA). Využite túto možnosť a zapojte sa do testovania aj na Vašej škole.

     • OZNAM PRE RODIČOV O MOŽNOSTI DOBROVOĽNÉHO TESTOVANIA A SAMOTESTOVANIA ŽIAKOV

     • Vážení rodičia.

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR umožňuje na začiatku školského roka 2021/2022 dobrovoľné testovanie žiakov v školách a v domácom prostredí. Možnosť testovania PCR kloktacími testami môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní, aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Možnosť testovať sa PCR kloktacími testami bude možná len na začiatku školského roka.

      V priebehu školského roka bude možnosť využívať dobrovoľné samotestovanie žiakov antigénovými testami v domácom prostredí. Každý žiak ZŠ, ktorého rodič prejaví záujem, dostane sadu 25 ks testov na domáce samotestovanie. Možnosť antigénového samotestovania môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní, aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Pokiaľ sa rodičia rozhodnú využiť možnosť domáceho samotestovania žiakov, je odporúčané ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy, alebo kedykoľvek, keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19.

      Prosíme vás, aby ste prostredníctvom elektronického prihlasovania v aplikácii Edupage vyjadrili svoj záujem, resp. nezáujem o testovanie PCR kloktacími testami a samotestovanie antigénovými testami do stredy 25. 08. 2021 do 24.00 hod.

      Ďakujeme za pochopenie.

      Vedenie školy  

     • Nový autobusový spoj z Nemšovej do Trenčína

     • SAD Trenčín informuje, že od 1.9.2021 bude premávať v pracovné dni spoj s časom odchodu 14:10 z Nemšovej žel. st. cez Ľuborču, Kľúčové, Skalku n. V. do Trenčína.

      V minulosti bola takáto požiadavka zo škôl v Nemšovej, aby deti, ktoré končia šiestou vyučovacou hodinou mohli ísť na obed a nezmeškali autobusový spoj. Nezabudli sme na to a v súčasnosti sa takáto možnosť naskytla.

      Milan Kadlecaj, dispečer prímestskej autobusovej dopravy prev. Trenčín.

     • Výtvarný tábor

     • Cez letné prázdniny nechýbal na našej škole ani Výtvarný tábor pod vedením p.uč.Petronely Novosadovej, ktorý prebiehal od 26.7. do 30.7.2021.

      Pre deti p.uč. pripravila veľa výtvarno - tvorivých aktivít: maľba na drevo, na sklo a na plátno. Deti si namaľovali originálne drevené vešiaky, vázičku s prírodným motívom a obraz s témou Motýľ. Navštívili sme Galériu Bazovského v Trenčíne, kde sa deti oboznámili so súčasným umením v podobe keramiky i portrétnej maľby a v Králikovom mlyne v Nemšovej mohli vidieť výstavu historických hračiek.

      Deti si z tábora odnášajú originálne práce, zážitky a sadu akrylových farieb so štetcom na ďalšiu tvorbu

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje