• Deň matiek

     • Druhú májovú nedeľu majú sviatok všetky mamy. Naši žiaci pod vedením niektorých pedagógov nacvičili program, s ktorým sa predstavili vo štvrtok v školskej telocvični. Tanec, hudba, spev, recitácia...to všeto pre Vás milé mamy, najdôležitejšie ženy nášho života.

     • Literárna exkurzia

     • Žiaci ôsmeho ročníka sa zúčastnili zaujímavej literárnej exkurzie do Matice slovenskej v Martine, našej významnej kultúrnej inštitúcie. Dievčatá a chlapci pochopili, že je dôležité poznať dejiny slovenského národa a ctiť si pamiatku Konštantína a Metoda  i významného jazykovedca Ľudovíta Štúra. V inom storočí sa ôsmaci aj s pani učiteľkami slovenského jazyka a literatúry ocitli aj v rodnom dome Jozefa Cígera Hronského, správcu Matice slovenskej, dozvedeli sa, že  okrem toho, že bol spisovateľ,  vyštudoval matematiku a  mal talent na maľovanie i divadelníctvo. Tvorivú úlohu dostali žiaci pri návšteve národnej kultúrnej pamiatky – Národného cintorína v Martine. A to, kto nájde najviac pomníkov významných literárnych osobností, ako boli Janko Kráľ, Ján Francisci, Martin Kukučín, Ján Smrek, Janko Jesenský, J. C. Hronský a mnohí ďalší. Pravdaže, okrem pani učiteliek, sa darilo hlavne dievčatám z 8.A a 8.B. Šikovní boli aj  4 šiestaci, ktorí sa výletu zúčastnili za odmenu. Vydarenú exkurziu výletníci zavŕšili chutným obedom v Žiline. Všetci sa už tešia na ďalšie poučné literárne exkurzie.

     • Kurz anglického jazyka - ponuka

     • Spoločnosť Native English ponúka našim žiakom kurzy vedené kvalifikovaným anglickým lektorom. Záujemcovia budú vopred otestovaní oficiálnym online testom Cambridge, aby mohli byť správne zaradení do skupiny: nie podľa veku či ročníka, ale podľa úrovne jazyka.

      Vyučovanie by prebiehalo v popoludňajších hodinách v priestoroch našej školy raz týždenne, vyučovacia hodina trvá 90 minút. Riaditeľ spoločnosti Native English našej škole ponúka špeciálnu sadzbu za predpokladu, že veľkosť triedy je viac ako 6 žiakov. Sadzba by bola 5 eur za 45 minút.

      Na hodinách sa používajú materiály Cambridge English. Prvý mesiac sa dajú robiť deťom kópie, ale potom je potrebné knihy objednať priamo u vyučujúceho kurzu. Knihy v priemere stoja 25 eur (to zahŕňa učebnicu a pracovný zošit).
      Záujemcovia o kurz to môžu nahlásiť vyučujúcim anglického jazyka, prípadne triednemu učiteľovi. Viac informácií o spoločnosti Native English sa môžete dozvedieť na ich stránke
      https://nativeenglish.sk/

    • NEMŠOVSKÝ SLÁVIK 2023
     • NEMŠOVSKÝ SLÁVIK 2023

     • 28. apríla 2023 sa siedmi žiaci našej školy: Katka Paulínka Haliaková (8.A), Vaneska Merková (7.A), Timotej Trokan, Kristián Holíček (6.A), Kristián Králik, Ninka Švančárková a Romanka Sabadková (5.A), zúčastnili speváckej súťaže NEMŠOVSKÝ SLÁVIK. Bojovali v dvoch kategóriách: v II.(od 10 do 12 rokov) a v III. (od 13 do 15 rokov). Bolo potrebné dobre rytmizovať, intonovať a zaspievať príbeh dvoch kontrastných ľudových piesní. Chcelo to od nás prípravu a vo finále prekonať strach. Víťazi sú všetci, lebo stáť na javisku a krásne predniesť slovenské ľudové piesne, to chce veľký kus práce a odvahy. Výsledok nás potešil: v oboch kategóriách MÁME TROFEJ!

      Celkovo sme získali tieto ocenenia:

      V III. kategórii:

      1. miesto Katarína Paulína Haliaková (8.A) a

      2. miesto Vaneska Merková (7.A).

      V II. kategórii:

      1. miesto Timotej Trokan (6. A),

      2. miesto Kristián Králik (5.A) a

      3. miesto Ninka Švančárková.

      Všetkým srdečne blahoželáme. Sme na nich hrdí, že hudbou a spevom robia svet krajším a lepším.

     • Kúzlo príbehov

     • Naša škola sa zapojila do projektu ,,Kúzlo príbehov" v spolupráci s MAS Vršatec. Žiaci druhého stupňa na výtvarnej výchove pod vedením p.uč. Novosadovej tvorili výtvarné práce na povesti z nášho okolia. Najlepšie práce postúpili do výberu a sú uverejnené v tejto publikácii.

     • Úspešná Katka

     • Našej  Katke Málikovej, žiačke 4.A triedy, sa podarilo dosiahnuť ďalší úspech. V rodisku Ľudmily Podjavorinskej v Bzinciach pod Javorinou uchvátila porotu svojim výkonom  a z Krajského kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín si z jedenástich súťažiacich odniesla 2. miesto s návrhom na postup do celoštátneho kola. Pri recitovaní básne od Milana Rúfusa sa preniesla do rozprávkovej krajiny a zosobnila postavu Marušky. Za úspešnú reprezentáciu našej školy jej ďakujeme a želáme veľa ďalších úspechov.

    • Marcové úspechy našich žiakov
     • Marcové úspechy našich žiakov

     • Florbal, okresné finále žiačky – 1. miesto a postup do regionálneho kola.

      "Čo vieš o hviezdach" – Timotej Haliak - 3. miesto a postup do krajského kola.

      Olympiáda z ekológie – Martin Galko 8.A – postup do celoslovenského kola.

      Hviezdoslavov Kubín - Katka Máliková - 2. miesto v okresnom kole.

      Biblická olympiáda - A. Krajči, M. Pružinec, T. Trokan - 3. miesto v dekanátnom kole.

      Okresné kolo geografickej olympiády - T. Haliak 5.A a Matej Pružinec 6.A sa stali úspešnými riešuteľmi.

     • Veľká noc

     • „Anjel sa prihovoril  ženám: „Vy sa nebojte! Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal. Poďte, pozrite  na miesto, kde ležal.“    Matúš 28,5-6

       

      Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych, aleluja.

      Nech radosť veľkonočného rána

      prežaruje všetky dni nášho života!

      Pokojné a milostiplné Veľkonočné sviatky

      zo srdca praje spoločenstvo

      Katolíckej spojenej školy v Nemšovej

     • Olympiáda ľudských práv

     • ,,Každý z nás je iný, no predsa sme si rovní.“ Pod týmto heslom sa  v ZŠ sv. Michala uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv. Šikovní žiaci 7. až 9. ročníka po svedomitej domácej príprave vypracovávali  náročný test o ľudských právach, ktorý bol na stredoškolskej úrovni. Všetkých našich olympionikov treba pochváliť za výborné znalosti o ľudských právach.  A kto bol najlepší? Katka Haliaková z 8.A, ktorá mala vysoký bodový náskok pred ďalšími súťažiacimi, na 2. mieste sa umiestnil Martin Galko z 8.B a tretie miesto patrí Vladislavovi  Galkovi  z 9.A. Gratulujeme.

     • Voľné pracovné miesto - učiteľka v MŠ

     • KSŠ v Nemšovej uskutoční výberové konanie na pozíciu učiteľky materskej školy do triedy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

      Predpokladaný termín nástupu: 1.4.2023

      Pracovný pomer: plný pracovný úväzok.

      Žiadosť treba poslať do 30.3.2023.

      Ďalšie informácie nájdete v priloženom odkaze.

     • Testovanie 5

     • 16.3.2023 sa piataci zúčastnili testovania Komparo 5, ktoré bolo zároveň aj riaditeľským testovaním. Žiaci si preverili vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky a vypĺňali aj test všeobecných študijných predpokladov...

     • Vesmírne dobrodružstvo

     • V utorok sa štvrtáci a šiestaci vydali na objavnú cestu vlakom. Cestovali sme do Bratislavy na svetovú výstavu Cosmos Discovery. Videli sme stovky exponátov, ktoré mapujú vývoj kozmonautiky: ruský Sputnik, Lunochod, americkú raketu Mercury, obrovský model rakety Saturn, mohli sme vstúpiť na palubu vesmírnej stanice... Tí najodvážnejší vyskúšali virtuálne cesty v kresle kozmonauta či vo vesmírnom skútri. Po výstave sme sa boli posilniť v Auparku. 

     • Kúzlo príbehov

     • Naša škola sa zapojila do projektu ,,Kúzlo príbehov" v spolupráci s MAS Vršatec. Žiaci druhého stupňa na výtvarnej výchove pod vedením p.uč. Novosadovej tvorili výtvarné práce s témou povesti z nášho okolia. Najlepšie práce postúpili do výberu na uverejnenie publikácie ,,Povesti", kde budú príbehy a výtvarné práce žiakov zo Slovenska a Česka. Dnes sme sa zúčastnili stretnutia týchto škôl v kaštieli v Bohuniciach. Súčasťou bola komentovaná prehliadka kaštieľa, hudobný kultúrny program a nakoniec sme navštívili múzeum v Ilave.

     • Karneval v našej škole

     • Posledný fašiangový deň sme sa mohli zabaviť na školskom karnevale. Masky boli prekrásne, vtipné a nápadité: princezničky, zvieratká, hrdinovia, športovci... O hudbu sa postarla overená dvojica DJ Luky a DJ Jakub, inak naši deviataci. Catering, teda občerstvenie pre deti pripravili niektoré naše pani učiteľky. Komu sa už nechcelo tancovať, mohol si zasúťažiť, pripravené boli detské basketbalové koše, hádzanie šípkami, kresnenie na chrbát. Všetky masky pozorne sledovala porota: p. riaditeľka, p. zástupkyňa a p. psychologička a tie najkrajšie aj odmenila. Moderátorkou a hlavným režisérom celej akcie bola p. uč. P. Novosadová.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje