• Biblia očami detí a mládeže


     • Biblická olympiáda má dve časti – vedomostnú a výtvarnú. V tomto školskom roku sa konal XXII. ročník olympiády. Do výtvarnej časti s názvom Biblia očami detí a mládeže prišlo 143 súťažných prác zo základných aj stredných škôl celej Nitrianskej diecézy. Žiaci  a študenti maľovali svoj pohľad na štyri knihy Svätého písma – vybraná časť kníh Genezis a Daniel, Žalm 27 a Jánovo Evanjelium na tému Vytrvať vo viere. Z našej školy sa v kategórii č. 8 na 1. mieste umiestnila naša žiačka Bibiana Koišová s názvom práce "Zázrak: Premena vody na víno". Bibkina  práca postupuje do národného kola.

      Srdečne blahoželáme!

       

     • Naši žiaci v CSS Nemšová

     • Vážení rodičia, milí žiaci a priaznivci našej školy,

      s radosťou sa s Vami delíme o  spomienky z nášho nedávneho programu, ktorý sa uskutočnil v centre sociálnych služieb v Nemšovej. Toto podujatie, ktoré sa konalo 15. 5. 2024, bolo plné lásky, radosti a úprimnej vďaky našim milovaným.

      Žiaci Katolíckej spojenej školy  pripravili pestrý a emotívny program. Vystúpenia detí ZŠ sv. Michala, vrátane detí  MŠ sv. Gabriela  dojali nielen klientov, ale aj zamestnancov centra sociálnych služieb a vytvorili atmosféru plnú srdečných emócií. Tieto momenty nám pripomenuli, aké dôležité je vedieť prejaviť  úctu a lásku starším za všetku ich starostlivosť a obetavosť.

      Rovnako by sme chceli vyjadriť hlbokú vďaku všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii tohto podujatia – učiteľkám, vychovávateľkám, zamestnancom centra sociálnych služieb a samozrejme našim žiakom. Naša spolupráca  prispela k tomu, že sme mohli spoločne prežiť takýto krásny a nezabudnuteľný deň.

      Veríme, že program, ktorý deti pripravili pôvodne ku Dňu matiek sa stal pre všetkých zúčastnených nezabudnuteľným zážitkom a už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné akcie, ktoré nás čakajú v budúcnosti.

     • Sviatok našich mamičiek

     • Vážení rodičia, milí žiaci a priaznivci našej školy,

      radi by sme sa s Vami podelili o krásne spomienky na náš nedávny program ku Dňu matiek, ktorý sa konal v  prostredí kostola sv. Michala. Toto výnimočné podujatie, ktoré sa uskutočnilo podľa tradície na druhú májovú nedeľu, bolo plné lásky, radosti a vďaky našim milovaným mamám.

      Naši talentovaní žiaci pripravili pre mamičky pestrý a emotívny program. Vystúpenia detí, vrátane recitácií, spevu a hudobných čísiel, dojali všetkých prítomných a vytvorili atmosféru plnú úprimných emócií. Tieto chvíle nám pripomenuli, aké dôležité je vyjadriť vďaku a lásku tým, ktorí nás neustále podporujú a obetujú pre nás svoje sily.

      Rovnako by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii tejto slávnosti – učiteľkám, rodičom, farníkom a v neposlednom rade samotným žiakom. Vaša spolupráca a úsilie prispeli k tomu, že sme mohli spoločne prežiť takýto krásny a nezabudnuteľný deň.

     • PONOŠ 2024

     • Naša škola sa vo štvrtok 9. mája 2024 aktívne zapojila do programu PONOŠ "Príprava občanov na ochranu štátu", ktorý je realizovaný pod záštitou Armády Slovenskej republiky. Tento program je zameraný na posilnenie povedomia a pripravenosti občanov na rôzne krízové situácie a udalosti a ponúka vzdelávací rámec, ktorý pomáha žiakom a študentom porozumieť ich úlohe stať sa aktívnymi účastníkmi ochrany a bezpečnosti našej krajiny.

      V rámci tohto programu mali naši žiaci príležitosť zúčastniť sa rôznych aktivít. Najviac sa im páčila prekážková dráha a ukážka výstora a techniky. Tieto aktivity organizovali a žiakom sa celé dopoludnie venovali odborníci z Armády SR, ktorí našim žiakom poskytli cenné poznatky a zručnosti v oblasti prvej pomoci a základnej obrany.

      Cieľom tohto programu bolo nielen poskytnúť našim žiakom praktické zručnosti a vedomosti, ale aj podporiť ich osobný rast a zodpovednosť voči spoločnosti.

      Veríme, že účasť našich žiakov v programe "Príprava občanov na ochranu štátu" bude pre nich obohacujúcim zážitkom, ktorý im pomôže rásť nielen ako jednotlivcom, ale tiež ako občanom našej krajiny. Sme vďační za podporu a spoluprácu Armáde SR.

     • Trénujeme čnosti - apríl 2024 - VĎAČNOSŤ


     • Mesiac apríl v našej škole bol pre nás príležitosťou, aby sme sa trénovali v čnosti VĎAČNOSŤ. Vďačnosť voči Pánu Bohu i vďačnosť voči iným. Naše trénovanie spočívalo v plnení nasledovných úloh:

      1. Snažme sa denne pomenovať aspoň jednu skutočnosť,

                                  za ktorú sme vďační.

      2. Používajme čarovné slovíčko ĎAKUJEM.

                                  Poďakujme rodičom, súrodencom, kamarátom, učiteľom...

       3. Vlastnými slovami poďakujme Pánu Bohu za všetky jeho dary – 

                                  zdravie, jedlo, školu, kamarátov, rodičov...

       

      Svoje trénovanie v čnosti vďačnosť zapísalo na kartičku 12 detí. Tu sú niektoré krásne slová vďaky žiakov:

      „Pane Ježišu, som vďačná, že si mi dal život.“

      „Ďakujem za rodičov.“

      „Poďakovala som sa za školu. Používam čarovné slová. Modlila som sa za školu. Poďakovala som za školu, kamarátov, jedlo, pitie, zdravie.“

      „Na hodine náboženstva som poďakovala Pánovi za to, že stvoril svet.“

      „Poďakovala som mame a otcovi za jedlo a lásku. Poďakovala som Pánu Bohu za všetkom, čo mi dal.“

      „Poďakovala som pani kuchárke za obed. Poďakovala som Pánu Bohu. Som vďačná za svojich rodičov. Ďakujem za každé ráno.“

       

      Každodenných ranných modlitieb v kaplnke sa zúčastnilo 25 detí.

      Na 1. mieste s počtom modlitieb 20 sa zúčastnil Marko Vavro a Miška Hollá.

      Na 2. mieste s počtom modlitieb 19 sa zúčastnila Veronika Vydrnáková.

      Na 3. mieste s počtom modlitieb 18 sa zúčastnili 4 žiaci: Kristínka Pastorková, Peter Pastorek, David Jančovič, Eliška Holbová.

       

      Ďakujeme všetkým zúčastneným za ich modlitby a snaženie.

      Zároveň všetky deti, malé i veľké,  povzbudzujeme do májového trénovania v čnosti VIERA a do každodenných ranných májových modlitieb Loretánskeho litánia v kaplnke.

      Modlitby v  máji obetujeme za:  kňazov našej farnosti, ktorí nám hlásajú Božie slovo, vysluhujú sviatosti a pomáhajú nám na ceste kresťanského života.

      Naše úlohy  trénovania v čnosti VIERA v máji:

      1. Vieru v Boha si budem posilňovať denným čítaním Svätého písma.

      2. V modlitbe sa poďakujem Pánu Boha za dar viery, ktorý sme dostali pri krste.

       

       

       

     • Naša hviezda z 5. A Katarínka Máliková


     • V krajskom kole  recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín  ukázala Katka svoje nesporné  kvality v prednese poézie a získala  vynikajúce 2. miesto. Ako porota povedala "má výnimočný cit pre Rúfusa". Po skončení súťaže v  Bzinciach pod Javorinou, nazrela aj do rodného domu slovenskej spisovateľky Ľudmily Podjavorinskej.

     • Naši žiaci ovládli spevácku súťaž Nemšovský slávik 2024

     • Naši žiaci ovládli spevácku súťaž Nemšovský slávik 2024

      Posledný aprílový deň sa konala spevácka súťaž Nemšovský slávik. Naši žiaci pod vedením pani učiteľky Ing. Blanky Škodovej si počínali výborne:

      kategória 6 - 9 rokov: 3. miesto Mia Papierníková,3.A

      kategória 10 - 12 rokov: 1. miesto Katarína Máliková, 5.A a 3. misto Kristián Králik, 6.A

      kategória 13 -15 rokov: 3. miesto Katarína Haliaková,9.A

      kategória ZUŠ: Timotej Trokan, 7.A

     • Škola v prírode FANTÁZIA

     •  

      V malebnom údolí Starej Myjavy, tichom horskom prostredí rekreačného strediska Fantázia, sa v dňoch 22. až 26. apríla 2024 zúčastnili naši žiaci 3. a 4.  ročníka dlho očakávanej „Školy v prírode.“  Prvý deň  sa zoznámili  s animátormi a hneď sa vrhli na program - olympiádu, ktorú si pre deti pripravili. Celý pobyt od rána do večera plnili  deti množstvo úloh. Začiatkom každého dňa bolo ranné zamyslenie a ranná rozcvička, po nej raňajky na doplnenie energie. Dopoludnia  deti čerpali vedomosti v spoločenskej miestnosti našej chaty a popoludní sa zúčastňovali jednotlivých aktivít s animátormi. Až na jeden upršaný deň, nám počasie prialo. Väčšinu času sme strávili vonku. Počas týždňa deti zažili veľa rôznorodých aktivít, ako jazdu na štvorkolke, na koni, horolezeckú stenu, chytanie pstruhov na udicu, XBox, športovú streľbu z luku, futbal, biliard, stolný futbal, tvorivé dielne. Nechýbala samozrejme aj turistická vychádzka, na ktorej sme spoznávali okolie a vychutnávali si čaro prírody. Večerný program sa niesol  v spoločenskom duchu. Deti boli divákmi súťaže Lets dance, mohli si zatancovať na diskotéke, či zabojovať o dievča a chlapca Fantázie. Na pamiatku si navzájom podpisovali  biele tričká s logom našej školy. Spoločne strávené dni utiekli veľmi rýchlo, no našim žiakom zostávajú krásne spomienky na ich Školu v prírode aj v podobe  hymny, ktorú im vymyslela  pani učiteľka Čillingová... 

      Školička v prírode na Starej Myjave budem Ťa vždy spomínať. Ako sme sa hrali stále, jedli sme vo veľkej sále. Súťaže robili, zábavu sme mali, zážitky nazbierali….

     • DEŇ NARCISOV 18. apríl

     • Vo štvrtok 18. apríla aj na našu školu prídu dobrovoľníci, prostredníctvom ktorých môžete aj Vy finančne podporiť zbierku pre Ligu proti rakovine, ktorá pomáha onkologickým pacientom. 

     • Trénujeme čnosti - marec 2024

     • V mesiaci marec sme trénovali čnosť - statočnosť.

      Katechizmus katolíckej cirkvi hovorí, že statočnosť uschopňuje   človeka k tomu, aby bol nepoddajný v pokušeniach a ťažkostiach, a aby vytrval v úsilí o dobro, aj keď mu hrozí škoda alebo nebezpečenstvo ( KKC 1808).

      O tom, ako je dôležité sa naučiť odolávať a prekonávať pokušenia nám svedčí aj to, že prosbu o túto schopnosť dal Pán Ježiš do modlitby, ktorú nás naučil.

      Pôstne obdobie je časom, v ktorom viac ako inokedy uvažujeme práve o pokušení.  Vieme, že sám Pán Ježiš, potom, ako sa postil na púšti bol pokúšaný. Dal nám príklad, ako treba s pokušením bojovať.

       

      Najlepším bojovníkom sa ukázal Peter Pastorek z 2.A v tesnom závese jeho spolužiak Matej Tretinár a na medzi ocenených bojovníkov ešte patrili Matúš Papiernik a Marko Vavro z 1.A, Lukáš Habánek z 3.A, Eliška Holbová z ŠT a Barborka Šumichrastová z 5.A. Blahoželáme!

       

             V apríli budeme trénovať čnosť vďačnosti. Snažme sa denne pomenovať aspoň jednu skutočnosť, za ktorú sme vďační.  Vo svojich modlitbách pamätajme na misionárov, ktorí opustili zónu vlastného komfortu a odišli z lásky k Pánu Bohu a blížnym pracovať do krajín, kde mnohé veci  nie sú samozrejmé.

       

     • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2024


     • Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne a Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne v spolupráci s ďalšími organizátormi pripravili recitačnú súťaž Hviezdoslavov Kubín 2024. Ide o 70. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy. Vyhlasovateľom, odborným garantom  a hlavným finančným partnerom je Národné osvetové centrum.

      Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa. V prednese poézie a prózy je otvorená v piatich kategóriách pre všetkých záujemcov od školského po seniorský vek.

      Okresné kolo sa konalo 4.4. 2024 na ZŠ Melčice - Lieskové. Naša žiačka Katarína Máliková (5.A) sa umiestnila na postupovom 1. mieste. Srdečne blahoželáme! Katka nás bude reprezentovať na krajskom kole 24. 4. 2024 v Bzinciach pod Javorinou.

     • Geografická olympiáda

     • V tomto školskom roku nás v Trenčíne v okresnom kole geografickej olympiády reprezentovalo 5 žiakov. Konkurencia bola vysoká, súťažila asi stovka žiakov v troch kategóriách. Z našich žiakov sa najlepšie umiestnil Timotej Arnold Haliak zo 6.A. Získal vo svojej kategórii 3. miesto a s ním aj postup do krajského kola. Úspešnou riešiteľkou sa stala aj Natália Hrehušová z 5.A. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

     • Biblická olympiáda 2023/24

     • Už sa stáva tradíciou, že naša katolícka škola hostí dekanátne kolo biblickej olympiády. Tento rok sa v našom nemšovskom dekanáte prihlásili tri trojčlenné družstvá. Súťaž prebieha v piatich kolách. Súťažiaci musia poznať fakty, citáty a obrazy z vybraných kníh Svätého písma. Naše družstvo v zložení - Katarína Máliková, Martin Pastorek a Samuel Kováčik - všetci z 5.A triedy - sa výborne zhostili svojich úloh a obsadili krásne 2. miesto. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu škoy.

     • Vzácna návšteva


     • Vzácna návšteva v našej škole.

      Sviatok svätého Jozefa sa zapíše do histórie našej školy. V tento deň k nám zavítala veľmi vzácna návšteva z Nitry, otec biskup Peter Beňo a riaditeľ Diecézneho školského úradu v Nitre dp. Peter Buranský. Stretnutie  sme začali tým najdôležitejším bodom programu a to sv. omšou vo Farskom kostole sv. Michala Archanjela. Program pokračoval v telocvični základnej školy, kde otec biskup  odpovedal na všetky zvedavé otázky žiakov prvého a druhého stupňa našej základnej školy. Po výdatnom obede v školskej jedálni sa dôstojní páni stretli so všetkými zamestnancami školy v zborovni.

       ĎAKUJEME za vzácnu návštevu, ktorá bola pre nás veľkým povzbudením do ďalších dní. 

     • Vyhodnotenie duchovnej aktivity Trénujeme čnosti - február 2024

     •  

      Vo februári v rámci duchovno-výchovného projektu Trénujeme čnosti sme trénovali čnosť zodpovednosť. Naším sprievodným športom v trénovaní tejto čnosti bolo plávanie.

      Úlohou  bolo: Všetky odpadky  hádzať iba do koša. Vo svojej lavici i pod lavicou  mať poriadok. Dať si záležať na triedení odpadu.

      Svoje snaženie zapísalo 11 detí. Do každodenných ranných modlitieb desiatku posvätného  ruženca v kaplnke sa zapojilo 27detí.

      S počtom modlitieb 15 sa na 1. mieste umiestnili 3 žiaci: David Jančovič, Matias Valašík, Mia Paierniková.

      Na 2. mieste, s počtom modlitieb 13, sa umiestnili 4 žiaci: Matej Tretinár, Jakub Koníček, Ema Oriešková, Timea Barišová.

       Na 3. mieste, s počtom modlitieb 12, sa umiestnilo 6 žiakov: Miška Hollá, Peter Pastorek, Lukáš Zúbek, Lukáš Habánek, Eliška Holbová, Barborka Šumichrastová.

      Modlitby počas mesiaca boli obetované za na ľudí, ktorí trpia závislosťou, aby si uvedomovali svoje chyby a mali pevnú vôľu na sebe pracovať.

       

       

      Pozvanie na ranné modlitby v školskej kaplnke o 7:45 hodine

      a trénovanie čnosti  STATOČNOSŤ v mesiaci marec 2024

       

      V marci našu pozornosť zameriavame na jeden z najstarších športov – na zápasenie. Aj my sa často v našom živote môžeme cítiť ako na zápasníckej žinenke. Aj na nás denne doliehajú útoky a pokušenia, aby sme urobili niečo zlé.

      Naše denné snaženie trénovania čnosti statočnosti v konaní sebazapierania:

      1. Zrieknem sa hry  na mobile, tablete, PC.

      2. Každý piatok sa zrieknem  cukríkov

           a čokolád.

      3. Prekonám pokušenie „nechce sa mi“  a aspoň

           jedenkrát za týždeň sa pomodlím krížovú

           cestu.

       

      V marci naše spoločné modlitby  desiatku posvätného ruženca o 7,45 hodine v školskej kaplnke obetujeme za pokoj a mier vo svete.

       

      K modlitbe za mier a pokoj vo svete a trénovaniu čností povzbudzujeme všetkých žiakov.

       

       

     • Zápis detí do ZŠ bude 3.4.2024 13:00 - 18:00 h

     • Srdečne pozývame všetkých rodičov predškolákov s ich deťmi na zápis detí do 1. ročníka našej Základnej školy

      sv. Michala v Nemšovej, ktorý sa uskutoční  3. apríla 2024 od 13:00 – 18:00 hod. v budove školy.

      (V  mimoriadnych prípadoch    4. apríla 2024 od 8:00 – 12:00 hod.)


      Sme tradičná škola rodinného typu. 


      Vaše dieťa je pre nás Božím darom.


      U nás máme všetko pod jednou strechou.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje