• Ochrana života a zdravia

     • - je názov povinnej súčasti vyučovania, ktorej praktickú časť sme absolvovali minulý týždeň. Žiaci plnili rôzne úlohy na 4 stanovištiach. Trofej za výhru tohtoročnom OZO prevzala 8.A od bývalej 8.A (terajšej 9.A). Na 2.mieste je 6.A a na treťom mieste 5.A. Ďakujeme deviatakom za pomoc pri organizácii stanovíšť.

     • IQ olympiáda

     • V priebehu minulého mesiaca sa naši žiaci zúčastnili krajského kola IQ olympiády, ktoré prebiehalo online. Všetci sa umiestnili medzi 75% najúspešnejšími riešiteľmi. Na 4.mieste v kraji sa umiestnil Matej Pružinec 6.A a postúpil tak do regionálneho kola. Dnes sme si urobili teda výlet do Banskej Bystrice, kde si 80 najlepších detí regiónu zmeralo svoje sily. Do celoslovenského kola Matej síce nepostúpil ale sľúbil, že o rok to skúsi opäť. Ďakujeme za reprezentáciu školy.

     • Naše florbalistky opäť bodovali

     • V marci naše žiačky vyhrali okresné kolo súťaže vo florbale a postúpili do regionálneho kola.  To sa uskutočnilo 12.5. 2023. Dievčatá sa opäť predviedli a vyhrali oba zápasy: s Brezovou pod Bradlom 9:0 a s Považanmi 11:0. Čo znamená táto výhra? Postup do krajského kola súťaže, ktoré je už len posledným krôčikom od Celoslovenského finále. Našim hráčkam gratulujeme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu. 

     • Deň matiek

     • Druhú májovú nedeľu majú sviatok všetky mamy. Naši žiaci pod vedením niektorých pedagógov nacvičili program, s ktorým sa predstavili vo štvrtok v školskej telocvični. Tanec, hudba, spev, recitácia...to všeto pre Vás milé mamy, najdôležitejšie ženy nášho života.

     • Literárna exkurzia

     • Žiaci ôsmeho ročníka sa zúčastnili zaujímavej literárnej exkurzie do Matice slovenskej v Martine, našej významnej kultúrnej inštitúcie. Dievčatá a chlapci pochopili, že je dôležité poznať dejiny slovenského národa a ctiť si pamiatku Konštantína a Metoda  i významného jazykovedca Ľudovíta Štúra. V inom storočí sa ôsmaci aj s pani učiteľkami slovenského jazyka a literatúry ocitli aj v rodnom dome Jozefa Cígera Hronského, správcu Matice slovenskej, dozvedeli sa, že  okrem toho, že bol spisovateľ,  vyštudoval matematiku a  mal talent na maľovanie i divadelníctvo. Tvorivú úlohu dostali žiaci pri návšteve národnej kultúrnej pamiatky – Národného cintorína v Martine. A to, kto nájde najviac pomníkov významných literárnych osobností, ako boli Janko Kráľ, Ján Francisci, Martin Kukučín, Ján Smrek, Janko Jesenský, J. C. Hronský a mnohí ďalší. Pravdaže, okrem pani učiteliek, sa darilo hlavne dievčatám z 8.A a 8.B. Šikovní boli aj  4 šiestaci, ktorí sa výletu zúčastnili za odmenu. Vydarenú exkurziu výletníci zavŕšili chutným obedom v Žiline. Všetci sa už tešia na ďalšie poučné literárne exkurzie.

     • Kurz anglického jazyka - ponuka

     • Spoločnosť Native English ponúka našim žiakom kurzy vedené kvalifikovaným anglickým lektorom. Záujemcovia budú vopred otestovaní oficiálnym online testom Cambridge, aby mohli byť správne zaradení do skupiny: nie podľa veku či ročníka, ale podľa úrovne jazyka.

      Vyučovanie by prebiehalo v popoludňajších hodinách v priestoroch našej školy raz týždenne, vyučovacia hodina trvá 90 minút. Riaditeľ spoločnosti Native English našej škole ponúka špeciálnu sadzbu za predpokladu, že veľkosť triedy je viac ako 6 žiakov. Sadzba by bola 5 eur za 45 minút.

      Na hodinách sa používajú materiály Cambridge English. Prvý mesiac sa dajú robiť deťom kópie, ale potom je potrebné knihy objednať priamo u vyučujúceho kurzu. Knihy v priemere stoja 25 eur (to zahŕňa učebnicu a pracovný zošit).
      Záujemcovia o kurz to môžu nahlásiť vyučujúcim anglického jazyka, prípadne triednemu učiteľovi. Viac informácií o spoločnosti Native English sa môžete dozvedieť na ich stránke
      https://nativeenglish.sk/

    • NEMŠOVSKÝ SLÁVIK 2023
     • NEMŠOVSKÝ SLÁVIK 2023

     • 28. apríla 2023 sa siedmi žiaci našej školy: Katka Paulínka Haliaková (8.A), Vaneska Merková (7.A), Timotej Trokan, Kristián Holíček (6.A), Kristián Králik, Ninka Švančárková a Romanka Sabadková (5.A), zúčastnili speváckej súťaže NEMŠOVSKÝ SLÁVIK. Bojovali v dvoch kategóriách: v II.(od 10 do 12 rokov) a v III. (od 13 do 15 rokov). Bolo potrebné dobre rytmizovať, intonovať a zaspievať príbeh dvoch kontrastných ľudových piesní. Chcelo to od nás prípravu a vo finále prekonať strach. Víťazi sú všetci, lebo stáť na javisku a krásne predniesť slovenské ľudové piesne, to chce veľký kus práce a odvahy. Výsledok nás potešil: v oboch kategóriách MÁME TROFEJ!

      Celkovo sme získali tieto ocenenia:

      V III. kategórii:

      1. miesto Katarína Paulína Haliaková (8.A) a

      2. miesto Vaneska Merková (7.A).

      V II. kategórii:

      1. miesto Timotej Trokan (6. A),

      2. miesto Kristián Králik (5.A) a

      3. miesto Ninka Švančárková.

      Všetkým srdečne blahoželáme. Sme na nich hrdí, že hudbou a spevom robia svet krajším a lepším.

     • Kúzlo príbehov

     • Naša škola sa zapojila do projektu ,,Kúzlo príbehov" v spolupráci s MAS Vršatec. Žiaci druhého stupňa na výtvarnej výchove pod vedením p.uč. Novosadovej tvorili výtvarné práce na povesti z nášho okolia. Najlepšie práce postúpili do výberu a sú uverejnené v tejto publikácii.

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje