• Úspešná Katka

     • Našej  Katke Málikovej, žiačke 4.A triedy, sa podarilo dosiahnuť ďalší úspech. V rodisku Ľudmily Podjavorinskej v Bzinciach pod Javorinou uchvátila porotu svojim výkonom  a z Krajského kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín si z jedenástich súťažiacich odniesla 2. miesto s návrhom na postup do celoštátneho kola. Pri recitovaní básne od Milana Rúfusa sa preniesla do rozprávkovej krajiny a zosobnila postavu Marušky. Za úspešnú reprezentáciu našej školy jej ďakujeme a želáme veľa ďalších úspechov.

    • Marcové úspechy našich žiakov
     • Marcové úspechy našich žiakov

     • Florbal, okresné finále žiačky – 1. miesto a postup do regionálneho kola.

      "Čo vieš o hviezdach" – Timotej Haliak - 3. miesto a postup do krajského kola.

      Olympiáda z ekológie – Martin Galko 8.A – postup do celoslovenského kola.

      Hviezdoslavov Kubín - Katka Máliková - 2. miesto v okresnom kole.

      Biblická olympiáda - A. Krajči, M. Pružinec, T. Trokan - 3. miesto v dekanátnom kole.

      Okresné kolo geografickej olympiády - T. Haliak 5.A a Matej Pružinec 6.A sa stali úspešnými riešuteľmi.

     • Veľká noc

     • „Anjel sa prihovoril  ženám: „Vy sa nebojte! Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal. Poďte, pozrite  na miesto, kde ležal.“    Matúš 28,5-6

       

      Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych, aleluja.

      Nech radosť veľkonočného rána

      prežaruje všetky dni nášho života!

      Pokojné a milostiplné Veľkonočné sviatky

      zo srdca praje spoločenstvo

      Katolíckej spojenej školy v Nemšovej

     • Olympiáda ľudských práv

     • ,,Každý z nás je iný, no predsa sme si rovní.“ Pod týmto heslom sa  v ZŠ sv. Michala uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv. Šikovní žiaci 7. až 9. ročníka po svedomitej domácej príprave vypracovávali  náročný test o ľudských právach, ktorý bol na stredoškolskej úrovni. Všetkých našich olympionikov treba pochváliť za výborné znalosti o ľudských právach.  A kto bol najlepší? Katka Haliaková z 8.A, ktorá mala vysoký bodový náskok pred ďalšími súťažiacimi, na 2. mieste sa umiestnil Martin Galko z 8.B a tretie miesto patrí Vladislavovi  Galkovi  z 9.A. Gratulujeme.

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje