• Oznam školského klubu detí

     • ŠKD bude v prevádzke od  6.9.2022.

      Ranný ŠKD                od 6.30 – 7.45h

      Popoludňajší  ŠKD   od 11.25 - 16.00h   pre triedy 1.A, 2.A, 3.A, 4.A

                                          od 11.25 – 15.00h   pre triedy 1. A NKS,  ŠT1,  PAS 2,  PAS 3

       

      Prihlášku si vytlačte obojstranne  pod týmto oznamom, alebo si ju môžete osobne vyzdvihnúť na vrátnici školy  od 30.8. 2022.

      Vyplnená prihláška musí byť odovzdaná 1 deň pred nástupom do ŠKD vychovávateľovi.

       

      Zápis do ŠKD bude 5.9.2022 od 9.15 – 11.30h v triede ŠKD1 oproti vrátnici školy.

      Pri zápise treba uhradiť aj poplatok za ŠKD – mesiac september a október.

     • Vážení rodičia! Dávame Vám do pozornosti Zápisné lístky na stravovanie pre ZŠ a MŠ..

     • Vážení rodičia!

      Dávame Vám do pozornosti Zápisné lístky na stravovanie pre ZŠ a MŠ.

       

      Oznam vedúcej jedálne, pani E. Ftorekovej:

      Dobrý deň, v prílohe posielam zápisné lístky na šk.rok 2022/2023  pre MŠ a ZŠ.

      Prosím o informovanie rodičov vašich žiakov o záväznom prihlasovaní sa na stravovanie v školskej jedálni.

      Prihlasovanie bude prebiehať v dňoch  22.8. - 31.8. 2022  v kancelárii školskej jedálne  v čase od 8.00 - 14.00 hod. Uvedené bude vyhlásené i v miestnom rozhlase.

      Ďakujem a zostávam s pozdravom

      Eva Ftoreková, vedúca ŠJ Nemšová

      Vážení rodičia, zápisné lístky nájdete pod týmto oznamom:

       

     • Letné tábory: Sovička

     • 25.7 - 29.7. Sovička - denný letný tábor 

      Tento tábor bol určený pre deti zo špeciálnymi potrebami. Deti navštívili Gazdovstvo Uhliská v Trenč. Závade, nakŕmili zvieratká a zvládli výstup na vyhliadkovú vežu. Nechýbalo i maľovanie na tvár, výroba náramku či maľovanie trička. Deti sa odviezli vlakom do Trenčína, zahrali sa športové hry a navštívili aj salaš v Hornom Srní. Nechýbala ani sladká torta, ktorú si deti pripravili spolu s p.uč. Z. Merkovou a p.uč.M. Šumichrastovou.

     • Letné tábory: Športovček

     • 18.7. - 22.7. Športovček - denný letný tábor 

      Tábor bol zameraný na športové hry a súťaže. Taktiež nechýbali aj vodné hry. Deti spravili originálny ovocný dezert pre kamaráta, vyrobili si náramky z korálok. Chodili na turistiku do blízkeho okolia, navštívili minifarmu. Taktiež nechýbala aj návšteva kúpaliska, kde si zaplávali a zabavili sa. Deti si prešli aj Náučný včelársky chodník a dozvedeli sa veľa zaujímavostí o včelách, mede... Každý deň bol pre deti plný zážitkov a radosti z času stráveného so svojimi kamarátmi. Deti táborom sprevádzali:  p.uč. M. Oriešková a p.uč. Z. Merková.

     • Letné tábory: Výtvarno-tvorivý

     • 20.7. - 22.7. Denný výtvarno-tvorivý tábor

      Tvorivosť, kreativita, poznávanie, radosť z tvorby - to všetko deti mohli zažiť vo výtvarno - tvorivom tábore, ktorý bol pod odborným vedením p.uč. P. Novosadovej. Deti si vyrobili krásnu farebnú rozprávkovú dúhu z textilu, v exteriéri tvorili land-art. Navštívili Dubnické múzeum, kde sa zoznámili s krásnou históriou i so súčasným umením. Skicáre plnili kresbami i v parku. Namaľovali si sklený obraz v štýle Tiffany a boli právom hrdé na svoje dielka, ktoré vytvorili.

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje