• Informácia o nových nariadeniach MŠ SR pri používaní samotestov Ag pre COVID 19

     • Vážení rodičia!

      Vážení rodičia, na základe Vášho záujmu o samotesty si Vám dovoľujeme oznámiť, že škole boli opäť dodané samotestovacie sady Ag testov. Každý žiadateľ dostane podľa pokynov MŠ SR 5x5ks samotestov Ag.

      Testy si môžete vyzdvihnúť v stredu 6. 10. 2021 na vrátnici ZŠ sv. Michala od 13:00 – 15:00.

      MŠ SR zmenilo niekoľko pravidiel pri ich používaní. Rodič, ktorý si samotesty vyzdvihne a vyzdvihnutie potvrdí svojím podpisom, je povinný ich používať takto:

      - rodič sa podpísaním preberacieho protokolu zaväzuje, že samotesty budú využité len za účelom diganostiky ochorenia COVID-19 u žiaka,

      - návod na použitie tesu je pod touto správou,

      - za použitie testu je zodpovedný rodič -  vykonanie testu, resp. výsledok testu má potvrdzovať škole prostredníctvom edupage,

      - ak rodič prevezme testy a nepoužije ich, je povinný ich škole vrátiť a tá ich vráti okresnému úradu

      - test nie je možné použiť na iný, ako dohodnutý účel, čiže iba na otestovanie žiaka,

      - v prípade, že si nechcete testy vyzdvihnúť, informujte nás prostredníctvom edupage (testy budú poskytnuté iným záujemcom).


     • Mali sme sviatok

     • 29. september je pre nás výnimočný deň, je to deň, kedy má sviatok sv. Michal Archanjel – patrón našej školy. Ako sme ho oslávili? Začali sme sv. omšou a po nej mala každá trieda svoj vlastný program. Aktivít bolo veru dosť: pozeranie rozprávky, spoločenské hry, športové aktivity na ihrisku, návšteva kompostárne a zberného dvora v Nemšovej, turistika...

     • Biela pastelka - bude aj na našej škole tento piatok (24.9.2021) pomáhať nevidiacim a slabozrakým.

     • Všetým oznamujeme, že na našej škole sa dňa 24. 9. 2021 - v piatok, uskutoční verejná zbierka: Biela pastelka.

      Dobrovoľníci z radov našich žiakov sa budú v tento deň pohybovať v priestoroch školy a navštívia aj jednotlivé triedy.

      Prispejte finančne aj vy k tomu, aby mohla Biela pastelka písať krajší príbeh v živote ľudí nevidiacich a slabozrakých.

      Všetkým štedrým darcom ďakujeme.

     • Vážení rodičia, na základe Vášho záujmu o samotesty si Vám dovoľujeme oznámiť, že samotestovacie sady Ag testov si môžete vyzdvihnúť v pondelok (13.9. 2021) 13,00 hod. do 15,00 hod. pri vstupe do školy.

     • Vážení rodičia, na základe Vášho záujmu o samotesty si Vám dovoľujeme oznámiť, že samotestovacie sady Ag testov si môžete vyzdvihnúť v pondelok (13.9.) od 13,00 hod. do 15,00 hod. pri vstupe do školy.

      Testy môžu byť vydané iba rodičovi oproti podpisu.

      Návod na použitie samotestov nájdete na odkaze pod oznamom.

      Vzhľadom na vysoký záujem o samotesty Ministerstvo školstva zmenilo nasledujúce body:

      - každému žiadateľovi bude poskytnutých 5 ks testov - rodič sa podpísaným preberacieho protokolu zaväzuje, že samotesty budú využité za účelom diganostiky ochorenia COVID-19 u žiaka - za použitie testu je zodpovedný rodič -  vykonanie testu, resp. výsledok testu má rodič potvrdzovať škole prostredníctvom edupage.

      Návod nájdete pod týmto oznamom.

      Ak rodič prevezme testy a nepoužije ich, je povinný vrátiť ich škole, a tá ich vráti okresnému úradu - test nie je možné použiť na iný ako dohodnutý účel, čiže iba na otestovanie dieťaťa.

      V prípade, že si nechcete testy vyzdvihnúť, informujte nás prostredníctvom triednych učiteľov.

       

       

     • Organizácia distribúcie antigénových samotestov na domáce použitie

     • Organizácia distribúcie antigénových samotestov na domáce použitie

      poskytnutých zo Správy štátnych hmotných rezerv SR pre žiakov základných škôl, stredných škôl a špeciálnych škôl

      (aktualizované 31. 08.2021 z dôvodu vysokého záujmu rodičov)

      V súvislosti so začatím nového školského roka 2021/2022 v záujme zabezpečenia ochrany života a zdravia v školách počas pandémie COVID-19 sú pre žiakov základných škôl, stredných škôl a špeciálnych škôl, ktorí prejavia záujem, k dispozícii antigénové samotesty na domáce použitie. Možnosť antigénového samotestovania v domácom prostredí môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19.

       

      Zámerom MŠVVaŠ SR je umožniť žiakom základných a stredných škôl a špeciálnych škôl vykonať antigénové samotestovanie v domácom prostredí dvakrát týždenne počas ďalšej nadchádzajúcej vlny pandémie COVID-19.

      V priebehu školského roka budú mať rodičia možnosť využívať dobrovoľné samotestovanie žiakov antigénovými testami v domácom prostredí. Na zabezpečenie plynulého vydávania antigénových samotestov je potrebná participácia okresných úradov v sídle kraja a ich odborov školstva.

      Aktualizované z dôvodu vysokého záujmu rodičov:

      Každý žiak základnej školy, strednej školy a špeciálnej školy, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 5 ks samotestov na domáce testovanie a k tomu 5 ks sterilných odberových tyčiniek tvrdých na výter z prednej časti nosa (na tzv. nazálny výter) a návod na použitie.

      Pokiaľ sa rodičia rozhodnú využiť možnosť domáceho samotestovania žiakov, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy.

      Pri vykonávaní samotestu žiak postupuje podľa návodu výrobcu testu.

     • Lacove chrobáky

     • Taký bol názov výtvarnej súťaže, ktorú zorganizovalo v júni OZ Hravé hlavy a Robme radosť, n.o. Koncom augusta bola vernisáž v parku Jozefa Lacu v areáli Pod Kopánkou v Ľuborči. Z našich žiakov sa Natálka Ďurechová umiestnila na 2. mieste. Srdečne jej blahoželáme.

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje