• Oznam Školského klubu detí

     • ŠKD bude v prevádzke od  3.9.2021.

      Ranný ŠKD          od 6.30 – 7.45h

      Poobedný ŠKD   od 11.25 - 16.00h  pre 1. – 4.ročník

                                    od 11.25 – 15.00  pre NKS, ŠT1, PAS

       

      Prihlášku si môžete vytlačiť (obojstranne!) pod týmto oznamom alebo osobne vyzdvihnúť

      na vrátnici školy  30.8. a 31.8.2021.

      Vyplnená prihláška musí byť odovzdaná  1deň pred nástupom do ŠKD vychovávateľovi.

       

      Zápis do ŠKD bude 2.9.2021 od 9.15 – 11.30h v triede ŠKD1 oproti vrátnici školy.

     • Slávnostné otvorenie šk. roku 2021/2022 KSŠ Nemšová pre všetky 1. ročníky

     • Vážení rodičia, milí prváci!

      Katolícka spojená škola v Nemšovej Vám oznamuje, že slávnostné  otvorenie  školského roka 2021/2022 pre všetky prvé ročníky našej základnej školy sa uskutoční dňa 2. septembra 2021, takto:

      1. Zraz všetkých budúcich prvákov aj s rodičmi bude o 7:45 pred kostolom sv. Michala archanjela v Nemšovej.

      2. Slávnostná sv. omša k otvoreniu šk. roka 2021/2022 sa začne o 8:00.

      3. Po svätej omši sa všetci žiaci stretnú so svojimi triednymi učiteľmi pred kostolom,

      - kde svojim triednym učiteľom odovzdajú vyplnené Vyhlásenia o bezpríznakovosti,

      - budú informovaní o priebehu vyučovania v ďalších dňoch,

      - pôjdu s rodičmi a triednymi učiteľmi do Kultúrneho centra Nemšová na privítanie prvákov,

      - spolu s rodičmi a triednymi učiteľmi pôjdu do školy.

      4. Žiaci si prinesú rúška a vyplnené Vyhlásenie o bezpríznakovosti.

      Vyhlásenie o bezpríznakovosti nájdete pod týmto oznámením.

     • Slávnostné otvorenie šk. roku 2021/2022 KSŠ Nemšová pre 2. - 9. ročník

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Katolícka spojená škola v Nemšovej Vám oznamuje, že slávnostné  otvorenie  školského roka 2021/2022 pre 2. - 9. ročník základnej školy sa uskutoční dňa 2. septembra 2021, takto:

      1. Zraz všetkých žiakov 2. - 9. ročníka bude o 7:45 pred kostolom sv. Michala archanjela v Nemšovej.

      2. Slávnostná sv. omša k otvoreniu šk. roka 2021/2022 sa začne o 8:00.

      3. Po svätej omši sa všetci žiaci stretnú so svojimi učiteľmi pred kostolom,

      - kde svojim triednym učiteľom odovzdajú vyplnené Vyhlásenia o bezpríznakovosti,

      - a budú informovaní o priebehu vyučovania v ďalších dňoch.

      4. Žiaci si prinesú rúška, vyplnené Vyhlásenie o bezpríznakovosti.

      Vyhlásenie o bezpríznakovosti nájdete pod týmto oznámením.

       

     • Pozor dôležité! MŠ SR - kloktacie testy PCR

     • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v prvom týždni školského roka v termíne od \2.9.2021 do 5.9.2021 ponúka možnosť bezplatného otestovania žiakov kloktacími PCR testami. Včasné identifikovanie nakazených (testovanie) a ich izolácia (karanténa) naďalej zohrávajú významnú úlohu pri spomaľovaní a kontrole šírenia nákazy. Vďaka testovaniu dokážeme:

      • identifikovať pacientov bez príznakov ochorenia

      • zachytiť ochorenie v štádiách, kedy sa ochorenie u pacienta ešte neprejavuje

      • rozlíšiť, či ide o ochorenie COVID-19 alebo iné ochorenie

      PCR metóda je oveľa spoľahlivejšia ako antigénové testy. Pri PCR teste sa vykonáva tzv. polymerázová reťazová reakcia s reverznou transkripciou (RT-PCR), pri ktorej sa zisťuje prítomnosť genetickej informácie vírusu SARS-CoV-2 (prítomnosť špecifickej vírusovej RNA). Využite túto možnosť a zapojte sa do testovania aj na Vašej škole.

     • OZNAM PRE RODIČOV O MOŽNOSTI DOBROVOĽNÉHO TESTOVANIA A SAMOTESTOVANIA ŽIAKOV

     • Vážení rodičia.

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR umožňuje na začiatku školského roka 2021/2022 dobrovoľné testovanie žiakov v školách a v domácom prostredí. Možnosť testovania PCR kloktacími testami môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní, aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Možnosť testovať sa PCR kloktacími testami bude možná len na začiatku školského roka.

      V priebehu školského roka bude možnosť využívať dobrovoľné samotestovanie žiakov antigénovými testami v domácom prostredí. Každý žiak ZŠ, ktorého rodič prejaví záujem, dostane sadu 25 ks testov na domáce samotestovanie. Možnosť antigénového samotestovania môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní, aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Pokiaľ sa rodičia rozhodnú využiť možnosť domáceho samotestovania žiakov, je odporúčané ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy, alebo kedykoľvek, keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19.

      Prosíme vás, aby ste prostredníctvom elektronického prihlasovania v aplikácii Edupage vyjadrili svoj záujem, resp. nezáujem o testovanie PCR kloktacími testami a samotestovanie antigénovými testami do stredy 25. 08. 2021 do 24.00 hod.

      Ďakujeme za pochopenie.

      Vedenie školy  

     • Nový autobusový spoj z Nemšovej do Trenčína

     • SAD Trenčín informuje, že od 1.9.2021 bude premávať v pracovné dni spoj s časom odchodu 14:10 z Nemšovej žel. st. cez Ľuborču, Kľúčové, Skalku n. V. do Trenčína.

      V minulosti bola takáto požiadavka zo škôl v Nemšovej, aby deti, ktoré končia šiestou vyučovacou hodinou mohli ísť na obed a nezmeškali autobusový spoj. Nezabudli sme na to a v súčasnosti sa takáto možnosť naskytla.

      Milan Kadlecaj, dispečer prímestskej autobusovej dopravy prev. Trenčín.

     • Výtvarný tábor

     • Cez letné prázdniny nechýbal na našej škole ani Výtvarný tábor pod vedením p.uč.Petronely Novosadovej, ktorý prebiehal od 26.7. do 30.7.2021.

      Pre deti p.uč. pripravila veľa výtvarno - tvorivých aktivít: maľba na drevo, na sklo a na plátno. Deti si namaľovali originálne drevené vešiaky, vázičku s prírodným motívom a obraz s témou Motýľ. Navštívili sme Galériu Bazovského v Trenčíne, kde sa deti oboznámili so súčasným umením v podobe keramiky i portrétnej maľby a v Králikovom mlyne v Nemšovej mohli vidieť výstavu historických hračiek.

      Deti si z tábora odnášajú originálne práce, zážitky a sadu akrylových farieb so štetcom na ďalšiu tvorbu

     • Letný tábor

     • V júli sa uskutočnil v našej škole letný denný tábor pod vedením p.uč. Aďky Barkovej, Aďky Málikovej a Veroniky Červeňanovej. 

      Ako sme sa mali? Deti jednohlasne kričali: "Výborne!"

      Na každý deň boli pripravené aktivity a výlety, z ktorých si deti odniesli mnoho zážitkov a darčekov. 

      V rámci tvorivých dielní sme vypaľovali na drevo, maľovali sme veselé kamene, vyrábali sme si prívesky. Spoznali sme krásy zrúcaniny hradu Vršatec. Navštívili sme Gazdovstvo Uhliská, kde sa deti povozili na koníkoch a pozreli si mini zoo. Na záver tábora boli pripravené súťaže, vyhodnotenie a rozlúčka s táborom.

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje